x

Nye vandreture ved Nørre Vosborg ved Vemb

Pressemeddelelse 13. december 2006

Der bliver nu mulighed for at gå på opdagelse i det enestående kyst-, natur- og kulturlandskab, der omkranser herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Tre nyanlagte vandrestier fører igennem landskabet, der bl.a. byder på et rigt fugle- og dyreliv. Stierne åbnes for offentlig adgang onsdag den 13. december kl. 13.

De nye vandrestier er anlagt i 2006 i samarbejde mellem Ringkøbing Amt og ejendomsselskabet Realea for at give offentligheden bedre mulighed for at nyde de store rekreative områder omkring herregården.

Vandreruterne følger nye og eksisterende veje og stier i området. Stierne er afmærkede, så det er let at finde rundt. Der er tre vandreture på henholdsvis 1,6 km, 2,9 km og 4,9 km, og og der er opstillet tavler med uddybende information om bl.a. området og det rige dyreliv flere steder på ruterne.

Der er desuden udgivet en folder om det nye stiforløb. Den indeholder et kort over området, ruteoversigter og baggrundsinformation. Folderen er opstillet på ruten og kan endvidere rekvireres på turistkontorerne i Ulfborg-Vemb, Ringkøbing og Holstebro.

Landskabet
Vest for Nørre Vosborg, langs Vesterhavet og Nissum Fjord, findes reservater med et rigt fugleliv. Mod øst ligger et næsten 100 km² stort statsskovdistrikt med Nørre Vosborg Hede, Ulfborg og Stråsø Plantager. Skovbjerg Bakkeø mod sydøst er et næsten uberørt bakkeland fra istiden, og mod nord afgrænser Storåen Nørre Vosborgs jorder.

Etableringen af vandrestierne er et led i den omfattende restaurering, der i øjeblikket finder sted på Nørre Vosborg.

Fakta:

  • Vandrestierne er anlagt i 2006 i et samarbejde mellem Ringkøbing Amt og Realea
  • Vandrestien er åben for offentlig adgang hele året. Man skal dog være opmærksom på, at området ikke er tilgængeligt, når der er jagt. Jagten foregår hovedsageligt i weekenderne i tidsrummet 9-15. Der vil altid være opsat skilte ved parkeringspladsen, når der er jagt.
  • Nørre Vosborg ejes af Realea A/S, der i øjeblikket forestår en gennemgribende restaurering af herregården.