x

Nyerhvervelse: Realdania Byg køber Varmings hus

Pressemeddelelse 11. juli 2013

Realdania Byg A/S køber Varmings Hus, der er opført i 1952 af ingeniøren Varming i et unikt samarbejde med arkitektparret Koppel. Huset regnes som et ikonisk værk inden for nordisk boligbyggeri, der nytænker den danske familiebolig. Købet sker for at sikre de umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som det markante værk repræsenterer, for eftertiden.


"Varmings hus repræsenterede på opførelsestidspunktet et markant opgør med tidens boformer, og kom til at præge udviklingen af en-familie huse i Norden. Det fredede hus er samtidig udtryk for et unikt samarbejde mellem ingeniøren og arkitekten, der har haft stor betydning for det vellykkede resultat og villaens udformning - både teknisk og æstetisk. Huset er i sig selv en ingeniørmæssig bedrift og opholdsstuen, som den udfolder sig over tre niveauer, er måske en af de mest vellykkede modernistiske rumdannelser i dansk arkitektur. Vi er glade for, at vi nu for lejlighed til at sikre det for eftertiden," siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Kontakt, indskudte etager og dobbelthøj stue
Varmings hus er opført i 1952 inden for rammerne af de såkaldte statslån, der satte en række krav og betingelser til husenes udformning, bl.a. til husets størrelse, der ikke måtte være større end 130 m2. Varmings hus er et elegant eksempel på, at det inden for disse rammer, var muligt at opføre et rummeligt og meget funktionelt hus.
Varmings hus er meget moderne og et af de meget tidlige eksempler på en ny måde at indrette sig på, herunder med et åbent køkken med en tæt sammenhæng til stuen. Huset er således en eksponent for, at den højborgerlige måde at bo på opløses, og et fysisk tegn på, at kvindens rolle i hjemmet er under forandring.
Køkkenet ligger i åben forbindelse til stuen, men kan adskilles med en dobbelt skydedør. Husets største kvalitet findes i den meget smukke dobbelt høje stue, med det indskudte dæk på 12 m2. En finesse, der er med til at øge det samlede boligareal udover det tilladte indenfor statslånene. Fra stuens nedre del er der adgang til den store vestvendte have gennem et glasparti, som i sin fulde udstrækning kan åbnes.
Ejendommen fremtræder særdeles autentisk og originalt i rumlig indretning og aptering. Det gælder i særlig grad køkken, badeværelse og den lange skabsgang.

Ingeniørmæssig bedrift
Jørgen Varming stod selv for den ingeniørmæssige projektering af huset på Skovvej 35A i et tæt samarbejde med Koppel. Huset indeholder derfor, udover de arkitektoniske, en række for tiden helt ingeniørmæssige nyskabelser.
Huset er forsynet med luftopvarmning, som fungerer gennem et system af kanaler under gulvet, hvor varm luft blæses op af riste placeret under vinduer og glasfacaden mod haven samt gennem kanaler indmuret i væggene og ud i rummene. Glasfacaden kan skydes lodret op, ved hjælp af et lod og trissesystem, og grænsen mellem ude og inde er dermed udvisket.

Husets fremtid
Efter Realdania Bygs overtagelsen vil huset gennemgå en nænsom restaurering, der vil koncentrerer sig om restaurering af overflader og istandsættelse af installationer.
Arbejderne forventes at være færdige inden udgangen af 2014, hvorefter huset kortvarigt vil blive åbent for offentligheden inden det lejes ud på almindelige markedsvilkår.

FAKTA
Om Arkitekterne
Eva og Nils Koppel arbejdede i studietiden i 1938-39 hos Alvar Alto, hvor Niels Koppel arbejdede på Villa Mairea, som i dag betragtes som et af modernismens absolutte hovedværker.
I Varmings hus er der klare forbindelser til Villa Mairea, blandt andet med den lette og delikat udformede trappe som forbinder flere niveauer i samme rum, men også ved materialeholdningen, hvor der i begge huse er anvendt en elegant kombination af eksklusive og enkle materialer.
Under krigen måtte Eva og Nils Koppel flygte til Sverige og kom igen til at arbejde for Alvar Aalto fra 1943-46. I årene frem til at Nils Koppel blev kongelig bygningsinspektør i 1957, tegnede de 16 villaer, hvor halvdelen skiller sig markant ud.
Ægteparret Koppel fik deres store gennembrud i 1957 med Langeliniepavillonen i København og har tegnet og restaureret en lang række markante bygninger. I 1960-70érne tegnede de Panum Instituttet og Københavns Universitet Amager som fremtrædende eksempler på efterkrigstidens brutalisme.

Om bygherren
Jørgen Varming var en særdeles anerkendt ingeniør og grundlagde i 1933, sammen med Niels Steensen, ingeniørfirmaet Steensen & Varming A/S. En række af firmaets opgaver kan nævnes:

• 1938-41 Aarhus Rådhus sammen med arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller

• 1940-1942 Søllerød Rådhus sammen med arkitekterne Arne Jacobsen og Flemming Lassen

• 1950'erne Tæt samarbejde med Niels Bohr om opførelsen af Forskningscentret Risø og European Space Research Centre in Holland

• 1961-62 St. Catherine's College, Oxford, sammen med Arne Jacobsen.

• 1967 Edinburgh Universitets Bibliotek sammen med arkitekten Sir Basil Spence.

• 1957-1973 Steensen & Varming blev hyret af Jørn Utzon til at være ingeniør på Operahuset i Sydney for mekanik, hydraulik, brandsikring og styring. Den ingeniørmæssige konstruktion stod Ove Arup for, med hvem Steensen & Varming havde et mangeårigt samarbejde på en række projekter. Varming forblev på opgaven også efter at Jørn Utzon forlod projektet i 1966. Firmaet fortsatte deres aktiviteter i Australien, hvor de i øvrigt pt. har en 10-årig rådgivningskontrakt på Operaen.

Om den kommende restaurering
Huset har kun haft en ejer siden Varming solgte det i 2001, og begge ejere har passet meget nænsomt på huset. Det fremtræder derfor særdeles autentisk og originalt i rumlig indretning og aptering. Det gælder i særlig grad køkken, badeværelse og den lange skabsgang.
Den kommende restaurering vil derfor koncentrerer sig om restaurering af overflader og istandsættelse af installationer. Arbejderne ventes færdige ultimo 2014.