x

Nyt liv i Københavns Inderhavn ved Bryghusprojektet

Pressemeddelelse 23. november 2012

Realdania og Københavns Kommune samarbejder om at skabe nyt liv og nye forbindelser på langs og på tværs af Københavns Inderhavn

 
Realdania og Københavns Kommune er i dialog om en yderligere styrkelse af de bymæssige forbindelser for fodgængere og cyklister i området med relation til Bryghusprojektets nærområder langs havnen og på tværs af havnen.
 
Bryghusprojektet er placeret på Christians Brygge i Københavns havn, mellem Langebro og Den Sorte Diamant.

Realdania og Københavns Kommune vil i løbet af de kommende år sætte fokus på udviklingen af forbindelserne langs og på tværs af den centrale del af Københavns Havn. Ambitionen er høj, og målet er klart: En havn for mennesker. Arbejdet kan nu begynde med at afklare realiseringsmulighederne på nogle af de projekter, de to parter ønsker at løfte.
 

Bylivet i inderhavnen er i en positiv udvikling

"Vi har fået kortlagt områdets udvikling og potentialer i en rapport, udarbejdet af Gehl Architects", siger administrerende direktør i Realdania, Flemming Borreskov, og fortsætter, "Rapporten indikerer, at bylivet i hele inderhavnen er i en meget positiv udvikling, hvor nye projekter, som for eksempel Havnegade, Kalvebod Bølge ved Nykredit og Kvæsthuspladsen ved Skuespilhuset skaber nye attraktive steder i byen. Disse projekter skal vi have koblet sammen, og vi skal have skabt forbindelser på tværs og langs havnen, og det vil vi gerne engagere os i. Derfor har vi inviteret Københavns Kommune til et samarbejde med udgangspunkt i Gehl Architects rapport".

Det er meget vigtigt, at vi får en gennemtænkt helhedsløsning for Bryghusgrunden og dens bymæssige sammenhæng. Hele havnefronten er et meget attraktivt område, som vi skal behandle med respekt, når vi fornyer. Jeg er meget optaget af, at vi bliver ved med at skabe rum i byen, hvor bolig,
 erhverv og københavnernes dagligdagsliv hænger sammen. Med de planer, der ligger for Bryghusgrunden, er der lagt op til et område, som kan bruges af københavnerne og samtidig giver et flot arkitektonisk udtryk. Det er nogle flotte planer, og jeg er meget glad for, at Realdania vil være med til at udnytte denne unikke grund på en respektfuld måde," siger overborgmester Frank Jensen (S).

"Vi er godt i gang med at udvikle Københavns Havn til en rekreativ oase for københavnerne. Men havnen er stadig en usleben diamant med mange muligheder for forbedringer. Vi skal have forbedret cykel- og gangforbindelserne på langs og på tværs af havnen. Og så skal der være et væld af forskellige aktiviteter ved havnen for københavnerne og byens mange turister. Jan Gehl har peget på nogle gode projekter, og jeg er glad for Realdanias engagement i realiseringen af dem," siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

Allerede nu er Københavns Kommune i gang med at realisere flere projekter,  herunder også omdannelsen af Frederiksholms Kanal, som en gade fyldt med parkerede biler til en gade for de bløde trafikanter og med plads til ophold. 
Der mangler dog stadig enkelte, men væsentlige, koblinger for at skabe en samlet helhed langs og på tværs af Københavns Inderhavn.

Her kan nævnes forbindelsen for cyklister og gående fra Christians Brygge under Knippelsbro til Havnegade, en bro for de bløde trafikanter over Frederiksholms Kanal, og en cykelbro over havnen fra Islands Brygge til Christians Brygge.

Rapport fra Gehl Architects er udgangspunkt for det videre arbejde
Samarbejdet mellem Realdania og Københavns Kommune er nu skudt i gang, og der vil i de kommende år bliver sat fokus på de bymæssige forbindelser langs og på tværs af havnen.

Gehl Architects har skrevet en veldokumenteret rapport, som vil være udgangspunktet for det videre arbejde med at udvikle havnen omkring Bryghusprojektet, hvor fokus bliver på menneskers færden.

Læs mere om Bryghusprojektet på www.bryghusprojektet.dk, hvor du også kan finde rapporten fra Gehl Architects.