x

Nyt liv til tangtage på Læsø

Pressemeddelelse 29. marts 2010

Ejendomsselskabet Realea køber "Kalines hus", et fredet tanghus fra 1865 på Læsø, og opfører et nyt sommerhus på nabogrunden. Projektet skal vise fremtiden for tang som et bæredygtigt byggemateriale i eksperimenterende nybyggeri og sikre overlevelse for øens flere hundrede år gamle byggeskik.

"Kalines hus" er et fredet tanghus og tilhører den lille håndfuld ejendomme på Læsø, som stadig har et helt tangtag. Efter 150 års tro tjeneste trænger tagets tang dog til omsorg, og hele bygningen restaureres derfor nu, så den bevares for eftertiden. Tanghuset får nyt liv som fritidsbolig, men på den fredede bygnings egne præmisser.

"Tangtagene på Læsø er håndgribelige eksempler på håndværksmæssige traditioner og erfaringer opsamlet gennem flere hundrede år og kan være en vigtig inspiration til at løse problematikker indenfor bæredygtighed, som vi i dag står overfor. Forfald truer tanghusene, og der skal gøres en indsats nu for at udvikle denne unikke egnsbyggeskik, så den kommer styrket ind i fremtiden", siger administrerende direktør i Realea, Peter Cederfeld.

Samtidig med restaureringsarbejderne opfører Realea et nyt fritidshus på den ubebyggede nabogrund. Det eksperimenterende nybyggeri skal indpasses nænsomt i landskabet med en udformning, der respekterer det gamle tanghus. Realea vil undersøge tang som et nutidigt byggemateriale - ikke kun til tag men også til for eksempel isolering. Tang er et naturligt, ikke-giftigt, lokalt og CO2-neutralt materiale. Derfor kan materialet, der siden 1600-tallet er blevet brugt til tænge tage, i en tid med fokus på klima og miljøhensyn anskues som et meget 'moderne' materiale.

Ved at tilvejebringe ny viden om tang og skabe en mere udbredt brug af materialet, kan man fremtidssikre de originale tangtage og samtidigt give nyt liv til Læsøs enestående egnsbyggeskik, som i mange generationer har været en fast del af øens bygnings- og kulturhistorie.

Realeas projekt med bevaring og udvikling af tanghuse på Læsø føjer sig til en række eksisterende projekter, som sigter på at sikre overlevelse for de særegne tangtage på Læsø. Indsatsen sker i samarbejde med lokale ildsjæle. Desuden har Realdania ydet støtte til køb og opbevaring af egnet tang, ligesom andre fonde samt Kulturarvsstyrelsen er involveret i indsatsen for at redde denne del af Danmarks kulturarv.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør i Realea, Peter Cederfeld: pc@re.dk / 70 11 06 06
Projektleder Frants Frandsen: ff@re.dk / 29 69 52 73
Projektleder Jørgen Søndermark: jso@re.dk / 29 69 52 65 

FAKTA
Tanghuset "Kalines hus"
Tangborgvej 4, Østerby, Læsø. Opført 1865, areal 65 m2
Kaline er en forkortelse af navnet Karoline, som en af husets tidligere beboere hed.

Byggegrund
Tangborgvej 6, Østerby, Læsø. Her skal opføres et nyt energineutralt fritidshus med et areal på cirka 100 kvadratmeter

Tidsplan
Forår 2010: Opkøb af tang til opbevaring i 'tangbank' på Læsø
Efterår 2010: Start skitsering, nyt sommerhus, samt restaureringsplan for Tanghuset
Forår 2011: Restaurering af tanghuset, opførelse af nyt sommerhus

Tanghuse på Læsø

• Tanghusene på Læsø er en helt enestående del af landets - og resten af verdens kulturarv

• Der er kun meget få tanghuse tilbage: i alt cirka tyve, hvoraf de elleve er fredede

• I løbet af de sidste 75 år er tanghusene stort set forsvundet. Dels fordi den ålegræs man anvendte fik sygdom, og dels fordi det arbejdskrævende fællesskab, som kræves for at tænge et tag, med tiden er forsvundet

• Nu er tang af den rette kvalitet dukket op på kysterne af blandt andet Møn og Bogø, og et større arbejde er sat i gang for at finde arbejdsbesparende og priseffektive metoder til at redde de tilbageværende tangtage