x

Pihl valgt som hovedentreprenør på Bryghusprojektet

Pressemeddelelse 29. maj 2013

Efter første spadestik er Bryghusprojektet nu for alvor klar til at sætte spaden i jorden! Pihl er valgt som hovedentreprenør på den store opgave at realisere Bryghusprojektet, der skal stå færdigt i 2017. Bryghusprojektet ligger på Christians Brygge og er den sidste ledige grund i inderhavnen. Visionen med projektet er at skabe nye bymæssige sammenhænge, nye byrum og en bygning, der bliver en magnet for både københavnere, turister og fagfolk.


Et ekstraordinært sted i byen kræver en erfaren entreprenør
"For os er det vigtigt at bygge et sted, som mange mennesker kan få glæde af i fremtiden. Byggegrunden er en vigtig brik i København og bidrager til, at havnen også på denne side åbnes og indtages af mennesker, der søger et attraktivt opholdssted tæt på vandet. Vi ønsker at styrke sammenhængen mellem by og havn. Selve huset skal være et dynamisk kraftcenter for byudvikling og byggeri. Det er et ekstraordinært sted, vi ønsker at realisere, og det kræver en erfaren entreprenør. Derfor er vi glade for, at vi har valgt Pihl", siger Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania.
På Bryghusprojektet er der i udbudsstrategien arbejdet med en tidlig entreprenørinvolvering med henblik på at kunne drage fordel af entreprenørens erfaringer og foretrukne metodevalg i projektets planlægning og udførelse.

Pris og kvalitet - to ligeværdige parametre
Pihl er valgt som hovedentreprenør, fordi deres tilbud samlet set er fundet økonomisk mest fordelagtigt. Tildelingskriterierne "pris" og "kvalitet" er i den forbindelse begge vægtet med 50 %.
"Vi har prækvalificeret fire virksomheder, og vi har modtaget tilbud fra tre. Tilbuddene er blevet evalueret på både pris og kvalitet", siger Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania Byg og fortsætter: "Vi har vurderet, at Pihl i deres bearbejdning og tilbudsafgivning på overbevisende måde demonstrerer, at de mestrer at kombinere virksomhedens brede anlægs- og vandbygningserfaring med ekspertisen i opførelse af markante byggerier i blandt andet Københavns Havn, eksempelvis Operaen, Skuespilhuset og FN Byen".
"Vi er meget glade for den nye opgave og ser frem til at være med til at realisere Realdanias og Realdania Bygs visionære projekt i samarbejde med dem og deres rådgivere. Bryghusprojektet er grundet sin arkitektur og beliggenhed en udfordrende opgave, hvor vi vil trække på vores erfaringer fra andre store byggerier", oplyser Hans Anker Nielsen, underdirektør Pihl.

Hovedentreprisen og det videre arbejde
De opgaver, der ligger i hovedentreprisen, er i første omgang at sætte byggegrubearbejderne og tilrettelæggelsen af den fælles byggeplads i gang. Råhusarbejderne skal undergå et optimerings- og detailplanlægningsforløb. I samarbejde med bygherre og totalrådgiver skal entreprenøren endeligt fastlægge entreprenørvalg for teknikfagene, indvendige kompletteringsarbejder og udvendige arbejder.

Bryghusprojektet forventes klar til ibrugtagning primo 2017. Realdania finansierer byggeriet, Realdania Byg A/S er bygherre på projektet.

Læs mere om Bryghusprojektet på: www.bryghusprojektet.dk

Bryghusprojektet
Realdania købte Bryghusgrunden i 2005 med henblik på at
skabe et nyt hus og udendørs pladser af exceptionel arkitektonisk kvalitet, som
kan styrke området og være med til at binde byen sammen med havnen. Den
internationalt anerkendte hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue
OMA blev udvalgt i 2006 efter en interviewkonkurrence. Det er første gang
OMA bygger på dansk jord.

Følgende entreprenører er valgt:

Det automatiske parkeringsanlæg: Lödige, læs mere på
www.lodige.com

Facadeentreprisen: Metallbau Früh, læs mere på
www.metallbau-frueh.com