x

Gamle nyheder på tapetet i jomfruklosteret

Pressemeddelelse 8. maj 2013

Alle de historiske tapeter i jomfruklostret er blevet restaureret og sættes nu op i huset igen på deres oprindelige placeringer. Nogle steder er tapeterne dog så medtagne, eller der så mange lag, at man ikke kan vise dem frem. Her sætter man nye "historiske" tapeter op

Sådan sættes nye historiske tapeter op

Det istandsatte historiske tapet sættes op på sin oprindelige plads. Uden på dette fastgøres et lag løsthængende grundpapir, der fungerer som buffer og forhindrer, at der kommer lim på det istandsatte historiske tapet.

Oven på dette lag opsættes et nyt lærred spændt op på en ramme af træ. På det nye lærred klistres der brugt avispapir. Avispapiret bruges, da det ikke krøller, når det limes direkte på lærredet.

Man har undervejs forsøgt med avispapir uden print - men papiret skal være brugt for at fungere... Når tapetlimen tørrer, trækker lærredet sig sammen og står nu spændt som et trommeskind.

Der tapetseres nu grundpapir oven på avispapiret, som males med limfarve, eller der tapetseres et nyt historisk tapet med rekonstruktioner af historiske motiver og udført efter original trykkemetode og materialeanvendelse.

Restaureringen af Odense Adelige Jomfrukloster har været i gang siden 2008. Nu nærmer arbejdet sig sin afslutning. Når de sidste håndværkere til sommer har forladt huset, afholder Realdania Byg et åbent hus arrangement, hvor alle kan komme ind og se det historiske hus.