x

Nøgletal for Realdania de seneste fem år

Oversigt over de seneste fem års nøgletal for koncernen

Nøgletal, mio. kr.

2022  2021  2020 

2019 

2018 

5 års gns.

Investering

Investeringsformuen

25.062  27.979  24.518 

23.494 

21.444 

24.499

Investeringsafkast

-1.821  4.684  2.045 

2.894 

-243 

1.512

Investeringsafkast (%)*

-6,6  19,4  9,1 

13,7  

-1,1 

6,9

Investeringsformuens markedsrisiko (%)**

21,5  19,0  20,5 

18,0 

14,2 

18,6

Forening

Antal medlemmer i alt

179.359  175.013  169.632 

164.346 

155.809 

138.832

Antal nye medlemmer (brutto)

10.412  11.579  10.633 

12.797 

10.574 

11.199

Filantropi

Aktivitet (omfang)

Filantropiportefølje, brutto (totaludgift)

23.640  26.515  25.923 

25.659 

23.400 

25.027

Filantropiportefølje, netto (Realdanias andel)

9.177  12.177  11.562 

11.409 

11.157 

11.096

Skalering

Samlet porteføljeværdi brutto/netto

2,58  2,18  2,24  2,25 

2,10 

2,27

Bevillingsandel

Filantropiske bevillinger/gns . egenkapital (%)***

2,4  4,1  2,7 

5,6 

2,5 

3,9

 

 * Alle afkast er beregnet som intern rente (IRR), 5 års gennemsnit er beregnet som et simpelt gennemsnit.
** Markedsrisiko defineres som risikoen for tab som følge af kursændringer på de finansielle markeder. Nøgletal for investeringsformuens markedsrisiko er beregnet ved hjælp af Realdanias Value-at-Risk-model og er beregnet ultimo året. En beskrivelse af Value-at-Risk-modellens parametre fremgår af koncernregnskabets note 18.
*** Gns. egenkapital er beregnet som gennemsnittet af egenkapital primo og ultimo i året.

Definitionerne af nøgletallene, herunder de anvendte begreber, er beskrevet i koncernregnskabets note 1, Anvendt regnskabspraksis,
i afsnittet Nøgletalsdefinition.
Udviklingen i nøgletallene er beskrevet i årsrapporten i afsnittene Investering, Forening og Filantropi.