x

Nøgletal for Realdania de seneste fem år

Oversigt over de seneste fem års nøgletal for koncernen

Nøgletal, mio. kr.

2018

2017

2016

2015

2014

5 års gns.

Investering

Investeringsformuen

21.444

22 .836

22 .349

21 .302

21 .274

21.841

Investeringsafkast

-243

2 .212

2 .397

1 .791

3 .134

1.858

Investeringsafkast (%)*

-1,1

10,3

11,7

8,7

15,9

9,1

Investeringsformuens markedsrisiko (%)**

14,2

8,4

15,3

19,2

12,4

13,9

Forening

Antal medlemmer i alt

155.809

149 .914

147 .215

146 .165

150 .068

149 .834

Antal nye medlemmer (brutto)

10.574

7 .379

4 .183

1 .171

308

4.723

Filantropi

Aktivitet (omfang)

Filantropiportefølje, brutto (totaludgift)

23.400

23 .722

24 .805

21 .523

20 .657

22.821

Filantropiportefølje, netto (Realdanias andel)

11.157

11 .332

10 .789

11 .009

11 .048

11.067

Skalering

Samlet porteføljeværdi brutto/netto

 
2,10

 

2,09

 

2,30

 

1,96

 

1,87

 

2,06

Bevillingsandel

Filantropiske bevillinger/gns . egenkapital (%)


2,5

 

4,5

 

4,0

 

3,9

 

4,5

 

3,9

 

 * Alle afkast er beregnet som intern rente (IRR), 5 års gennemsnit er beregnet som et simpelt gennemsnit.
** Markedsrisiko defineres som risikoen for tab som følge af kursændringer på de finansielle markeder. Nøgletal for investeringsformuens markedsrisiko er beregnet ved hjælp af Realdanias Value-at-Risk-model og er beregnet ultimo året. Nøgletal er statistiske estimater for det maksimale tab på investeringsformuen det efterfølgende år med 97,5% sandsynlighed.

Definitionerne af nøgletallene, herunder de anvendte begreber, er beskrevet i koncernregnskabets note 1, Anvendt regnskabspraksis, i afsnittet Nøgletalsdefinitioner i Realdania Årsrapport 2018.

Udviklingen i nøgletallene er beskrevet i Realdania Årsrapport 2018 i afsnittene Investering, Forening og Filantropi.