x

Nøgletal for Realdania de seneste fem år

Oversigt over de seneste fem års nøgletal for koncernen

Nøgletal, mio. kr.

2019

2018 

2017

2016

2015

5 års gns.

Investering

Investeringsformuen

23.494

21.444

22 .836

22 .349

21 .302

22.285

Investeringsafkast

2.894 

-243

2 .212

2 .397

1 .791

1.810

Investeringsafkast (%)*

13,8 

-1,1

10,3

11,7

8,7

8,7

Investeringsformuens markedsrisiko (%)**

18,0

14,2

8,4

15,3

19,2

15,0

Forening

Antal medlemmer i alt

164.346

155.809

149 .914

147 .215

146 .165

152.690 

Antal nye medlemmer (brutto)

12.797

10.574

7 .379

4 .183

1 .171

7.221 

Filantropi

Aktivitet (omfang)

Filantropiportefølje, brutto (totaludgift)

25.659

23.400

23 .722

24 .805

21 .523

23.822

Filantropiportefølje, netto (Realdanias andel)

11.409

11.157

11 .332

10 .789

11 .009

11.139

Skalering

Samlet porteføljeværdi brutto/netto

 
2,25

 

2,10

 

2,09

 

2,30

 

1,96

 

2,14

Bevillingsandel

Filantropiske bevillinger/gns . egenkapital (%)***


5,6

 

2,5

 

4,5

 

4,0

 

3,9

 

4,1 

 

 * Alle afkast er beregnet som intern rente (IRR), 5 års gennemsnit er beregnet som et simpelt gennemsnit.
** Markedsrisiko defineres som risikoen for tab som følge af kursændringer på de finansielle markeder. Nøgletal for investeringsformuens markedsrisiko er beregnet ved hjælp af Realdanias Value-at-Risk-model og er beregnet ultimo året. En beskrivelse af Value-at-Risk-modellens parametre fremgår af koncernregnskabets note 18.
*** Gns. egenkapital er beregnet som gennemsnittet af egenkapital primo og ultimo i året.

Definitionerne af nøgletallene, herunder de anvendte begreber, er beskrevet i koncernregnskabets note 1, Anvendt regnskabspraksis,
i afsnittet Nøgletalsdefinition.
Udviklingen i nøgletallene er beskrevet i årsrapporten i afsnittene Investering, Forening og Filantropi.