Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Det vælges ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.

Repræsentantskabets vedtægtsmæssige opgaver består i at godkende årsrapporten og vælge bestyrelse og revision. Repræsentantskabet tager også stilling til store beslutninger om for eksempel vedtægtsændringer.

Vedtægter for Realdania 
Regulativ for afholdelse af valgmøder i Realdania

Honorarer for medlemmer af repræsentantskabet og debatkomiteer

Derudover har et medlem af repræsentantskabet til opgave at formidle viden om Realdania til sit eget netværk, bringe input fra sit private og professionelle virke til repræsentantskabet og følge med i den offentlige debat om det byggede miljø.
 
Repræsentantskabet repræsenterer samlet set det netværk og den viden, Realdania har brug for, at kunne drive sin virksomhed på et kompetent og forsvarligt grundlag.

En gang om året, i foråret, træder repræsentantskabet i session som generalforsamling og godkender årsrapporten og vælger bestyrelse og revision. Derudover mødes repræsentantskabet til et årligt efterårsmøde, hvor aktuelle temaer og filantropiprojekter behandles.

Valg til repræsentantskabet

De 109 repræsentanter i repræsentantskabet bliver valgt ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.
 
60 af repræsentantskabsmedlemmerne vælges af Realdanias godt 146.000 medlemmer ved valgmøder i 10 geografiske valgområder. 42 medlemmer vælges af seks faglige valggrupper.

De resterende syv medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer:

 • Akademisk Arkitektforening
 • Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
 • DI Byg
 • Byggesocietetet
 • Bygherreforeningen i Danmark
 • Dansk Byggeri
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • De tekniske installatørers organisation
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode ad gangen.

Ordinært repræsentantskabsmøde 2018

Realdania afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 26. april 2018 kl.10.00 i BLOX i København

Møde- og stemmeret
Medlemmer af Realdanias repræsentantskab har opstillings-, møde-, og stemmeret samt ret til at stille forslag til dagsordenen.

Indkaldelse af forslag
Forslag til dagsordenen skal meddeles skriftligt senest den 15. februar 2018 kl. 12.00 til Realdania.

Indkaldelse af kandidater til valg til bestyrelsen
På mødet skal der vælges tre medlemmer til Realdanias bestyrelse. Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille op til valget, kan rekvirere en opstillingsblanket i Realdania. Kandidatforslag skal anmeldes skriftligt senest den 15. februar 2018, kl. 12.00 til Realdania.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1a) har bestyrelsen besluttet at opstille følgende kandidater:

 • Palle Adamsen til genvalg på en plads for en 4-årig periode.
 • Pernille Rüsz Bloch til genvalg på en plads for en 4-årig periode.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1b) har bestyrelsen besluttet at opstille følgende kandidat:

 • Per Feldthaus til genvalg på en plads for en 4-årig periode.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Realdania på realdania@realdania.dk eller på tlf. 29 69 52 40.

 

{{ title }}

{{ description }}