x

Realdanias skattepolitik

De bærende principper for Realdanias skattepolitik er ordentlighed og åbenhed. Skattepolitikken skal sikre ansvarlig skattebetaling.

De bærende principper for Realdanias skattepolitik er ordentlighed og åbenhed. Skattepolitikken skal sikre ansvarlig skattebetaling. 

Realdania ønsker at betale den rigtige skat – hverken for lidt eller for meget, og vi ønsker at være transparente vedrørende vores skatteforhold. Det betyder, at Realdanias skattemæssige dispositioner til enhver tid skal kunne forklares og forsvares.

Den skattepligtige indkomst for Realdania opgøres efter de almindelige skatteregler, som er gældende for aktieselskaber m.v. Realdania har derfor blandt andet ikke fradrag for uddelinger. Alene for perioden 2000 – 2020 har Realdania betalt 4,9 mia. kr. i selskabsskat.  

Aktiviteterne i Realdania drives i alle væsentlige henseender i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse samt Anbefalinger for Fondsledelse. Hvor Realdania ikke følger anbefalingen, forklares årsagen. At offentliggøre en af bestyrelsen godkendt skattepolitik følger disse anbefalinger. Skattepolitikken er godkendt af bestyrelsen i efteråret 2021.