x

Godsbaneprojektet på skinner

Pressemeddelelse

4. november 2009

Pressemeddelelse udsendt af Århus Kommune:
De to rådmænd Peter Thyssen og Jacob Bundsgaard Johansen afslørede her til eftermiddag planerne for fremtidens byudviklingsområde samt kulturproduktionscentret på Godsbanen, der realiseres i samarbejde mellem Realdania og Århus Kommune.


De gamle godsbanehaller dannede de perfekte rammer, da det i eftermiddag blev afsløret, hvem der får ansvaret får at ombygge stedet til kulturproduktionscenter og give hele bydelen en opblomstring.

Det var totalentreprenør Hans Ulrik Jensen A/S, der sammen med arkitekterne 3XN, Exners tegnestue, NORD arkitekter aps og ingeniørfirmaet Søren Jensen, løb med sejren.

”Vinderprojektet er meget overbevisende – det gælder for både Kulturproduktionscentret og hele helhedsplanen for bydelen. Der er lagtop til spændende og inspirerende rammer, hvor jeg er sikker på, at kreativiteten vil blomstre,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Jacob Bundsgaard Johansen.

”Der bliver dannet et helt nyt kvarter, som vil skabe sammenhæng i byens Kulturzone og færdiggøre den ufuldendte akse fra Rådhuset gennem Scandinavian Center og videre til Den Gamle By og Botanisk Have. Det kan blive den nye ”byport” til Musikhusområdet. Samtidig

sikrer projektet, at en vigtig del af byens industrihistoriske rødder – selve Godsbanegården – bliver genanvendt og får nyt liv, i en meget imponerende ny arkitektonisk kontekst” siger direktør i Realdania Hans Peter Svendler.

” Vinderforslaget har formået at skabe en arkitektur og en helhedsplan, der tilfører området noget ganske nyt samtidig med, at det bevarer og fremhæver landskabet, historien og kulturarven, som er så vigtig for områdets identitet, ” siger rådmand for Teknik og Miljø Peter Thyssen.

Kulturproduktionscentret ventes at stå færdigt i løbet af 2011. Der er afsat 115 millioner kroner til projektet, halvdelen kommer fra Realdania.

Fakta

Den tidligere godsbanegård omdannes til et nyt 9507 kvadratmeter stort produktionscenter for scenekunst, litteratur og billedkunst. Det skal fastholde århusianske kunstnere, men også tiltrække nationale og internationale kunstnere. Således vil centret blive udstyret med en række gæsteværelser.

Vinderen af projektet er fundet af et bedømmelsesudvalg bestående af:

  • Jakob Bundsgaard Johansen, Formand for tildelingsudvalget. – Rådmand. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice (Socialdemokratiet)
  • Peter Thyssen - Rådmand. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (Radikale)
  • Niels Brøchner (Konservative)
  • Ivan Dybvad (Venstre)
  • Dorthe Laustsen (SF)
  • Jette Jensen Clay (Enhedslisten)
  • Hans Peter Svendler Nielsen – Direktør. Realdania
  • Eske Møller. Projektleder. Realdania
  • Mads Tenney Jordan – Fagdommer (Byplan). Møller og Grønborg
  • Anne Lene Jørgensen – Fagdommer (Restaurering). Varmings Tegnestue

Vision for byudvikling på godsbanearealerne

Visionen for byudvikling på godsbanearealerne er at skabe en sprudlende bydel med mange forskellige aktiviteter i både byrum, nye og gamle bygninger og på stierne. Godsbanearealerne skal være et spændende sted i sig selv, men også et interessant forbindelsesled mellem midtbyen og de omkringliggende bydele – og ikke mindst mellem de mange kulturinstitutioner i nærområdet

Kulturproduktionscenteret

Det har igennem længere tid været en målsætning for Århus Kommune at lave et kulturproduktionscenter i den gamle godsbanegård. Denne målsætning har nu udmøntet sig i et konkret projekt, der skal sikre, at Århus senest omkring årsskiftet 2011/2012 får et helt nyt produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur.

Valget af den gamle godsbanegård i Skovgaardsgade som rammen for det nye kulturhus har hele tiden været oplagt. Både hovedbygningens karakteristiske arkitektur, de enorme arealer i de to varehaller og anlæggets centrale placering i nær tilknytning til flere af byens mest markante kulturinstitutioner betyder, at godsbanebygningerne er et ideelt sted for placeringen af et nyt kulturelt kraftcenter. For i kraft af det nye centers fokus på produktion af kunst er der tale om en ny type kulturcenter, som det er forventningen vil forbedre betingelserne for kunstproduktion i Århus i mange år fremover og derigennem give hele kulturlivet i byen yderligere et løft.

Visionen om et stort kulturproduktionscenter i hjertet af Århus er blevet realiseret i samarbejde mellem Århus Kommune og Realdania.