x

Godsbanen i Århus bliver ny drivkraft for byudviklingen

Pressemeddelelse

7. maj 2008

Det nedlagte godsbaneterræn i Århus skal omdannes til et moderne bykvarter med centrum i den gamle Godsbane, der bliver forvandlet til et knudepunkt for byens kultur- og fritidsliv. Århus Kommune vil i samarbejde med Realdania udfolde Godsbanebanegårdens potentiale som kulturelt kraftcenter og skabe bymæssig sammenhæng fra Musikhusområdet over Ceres-grunden til Den Gamle By og Botanisk Have. Det samlede udviklingsprojekt er budgetteret til 107 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med 55 mio. kr.

test

Godsbane-arealet ligger med sine gamle fragthaller i dag som en barriere mellem Musikhusområdet og bydelen mod vest. Det er tanken, at området skal åbnes og omdannes til en ny ”byport” til Musikhusområdet fra vest, og på den måde understøtte aksen fra Rådhuset og Musikhuset gennem Scandinavian Center. Projektet vil samtidig skabe en bedre kobling mellem Musikhusområdet og området omkring Den Gamle By, Ceres-grunden samt Botanisk Have. Derved bliver der skabt en byplanmæssig langt større sammenhæng mellem nogle af de kendteste områder i Århus.

Projektets hovedelementer tager udgangspunkt i de to ord: Sammenhæng og Liv. Sammenhæng i form af en bymæssig arealudvikling af området, der skaber forbindelse på tværs af byen. Og liv i form af en revitalisering af den tidligere godsbanegård til en palet af kulturelle formål i kombination med et nyt byområde med både boliger og erhverv.

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, siger:
”Projektet vil med kombinationen af strategisk arealudvikling og en konvertering af den gamle Godsbane skabe et helt nyt bykvarter midt i Århus. Et kvarter som vil færdiggøre den ufuldendte akse fra Rådhuset over Scandinavian Center og videre mod vest. Samtidig vil projektet sikre, at en vigtig del af byens industrihistoriske rødder – nemlig selve Godsbanegården – bliver genanvendt og får nyt liv som kulturelt samlingssted”.

Rådmand Flemming Knudsen, Århus Kommune, siger:
”Med denne aftale kan vi nu etablere et Kulturproduktionscenter for scene- og billedkunst samt litteratur i Godsbanebygningerne. Det er overordentlig glædeligt at et så væsentligt kulturpolitisk initiativ nu kan realiseres. Kulturproduktionscentret bliver et levende sted i byen, hvor aktiv deltagelse, åbenhed overfor byen, borgerne og kunstnerne er et hovedelement. Stedet vil blive en del af en ’Kulturzone’, bestående af en lang række væsentlige kulturinstitutioner og vil være med til at lægge vægt bag vores kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 ”.

Rådmand Peter Thyssen, Teknik og Miljø, Århus Kommune, siger:
"Århus er inde i en rivende udvikling, byen vokser, nye byer er på vej, og eksisterende byområder omdannes. Godsbanearealet er et af de højest prioriterede omdannelsesområder. Det ligger helt centralt og rummer enestående muligheder for at tilføre Midtbyen flere boliger, flere "byerhverv" og flere kulturinstitutioner. Jeg er overbevist om, at vi med samarbejdet med Realdania lægger grundstenen til en meget spændende ny bydel."

Første fase af projektet vil bestå af en for-analyse af de bygnings- og byplanmæssige forudsætninger samt en teknisk analyse af Godsbanen. Efterfølgende vil der gennem en konkurrence blive indhentet konkrete forslag til henholdsvis nyudnyttelsen af bygningerne og udviklingen af den nye bydel.

Af den samlede projektøkonomi på 107 mio. kr. bidrager Realdania med 55 mio. kr. til omdannelse af godsbanen og udvikling af byrummet omkring godsbanearealet.

Yderligere oplysninger
Rådmand Flemming Knudsen, Kultur og Borgerservice, Århus Kommune,
tlf. 89 40 23 80.
Rådmand Peter Thyssen, Teknik og Miljø, Århus Kommune, tlf. 89 40 23 30.
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66.

Fakta om Godsbanen i Århus
Godsbanearealet ligger bag Musikhuset og Scandinavian Congress Center og udgør samlet ca. 43.000 kvm. Hovedbygningen har et samlet areal på 2.300 kvm.

Hallerne bag hovedbygningen udgør godt ca. 5.000 kvm. Hallerne er ikke lige lange, hvilket skyldes at importen før i tiden var lavere end eksporten, hvorfor importhallen er kortere.

Hovedbygningen domineres af 5 kobberbeklædte, ottekantede tagryttere, den midterste udformet som et tårn med åbent parti og løgformet kuppel afsluttet med vindfløj.