x

Godsbanen skifter udbudsform

Pressemeddelelse

18. september 2009

Århus Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: Århus Kommune og Realdania skifter udbudsform i konkurrencen om ombygningen af den tidligere godsbanegård. Det er besluttet at skifte til udbud efter forhandling for at sikre at ombygningen kan gå i gang hurtigst muligt.

Århus Kommune og Realdania inviterer nu samtlige fem konsortier der har afgivet totalentreprisetilbud på ombygning af godsbanen til at deltage i et udbud efter forhandling.
 
Efter Holst Advokaters indstilling har Århus Kommune og Realdania besluttet at aflyse det oprindelige begrænsede udbud med henvisning til, at ingen af de afgivne tilbud er konditionsmæssige.
 
Med henblik på at finde en vinder af totalentreprisekonkurrencen har Århus Kommune og Realdania samtidig besluttet at overgå til et udbud efter forhandling efter udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a.
 
Samtlige 5 tilbudsgivere inviteres til at deltage i forhandlingerne, der vil blive begrænset til en afklaring af ukonditionsmæssigheder og uklarheder i de afgivne tilbud.
 
Dermed skulle forsinkelsen af godsbaneprojektet kunne begrænses til en måneds tid.