Økologisk inspirationshus

Realdania har bevilget 500.000 kr. i støtte til Det økologiske Inspirationshus og dets formidlingsaktiviteter.

Det økologiske Inspirationshus er beliggende på Frederiksberg i København, og dets formidlingsaktiviteter er en essentiel del af husets almennyttige, opsøgende og nyskabende virksomhed.

Inspirationshuset virker især på lokalt niveau bl.a. gennem et veludviklet samarbejde med folkeskolerne i området.

Siden indvielsen i 2000 har huset været et velbesøgt værested og oplysningscenter til fremme af økologisk byggeskik.

Her bliver samlet og præsenteret en række avancerede byøkologiske løsningsmodeller både gennem udstillinger og ved, at huset i sig selv består af en lang række byggetekniske løsninger, der er baseret på en økologisk tankegang.

Det er målet for Det økologiske Inspirationshus, at det skal være på forkant med udviklingen i byggebranchen indenfor det byøkologiske område.

Støtte

Vores støtte til Det Økologiske Inspirationshus’ formidlingsarbejde har blandt andet gået  til udarbejdelse af nye beskrivelser, pjecer og undervisningsmateriale om affaldssortering og overfladebehandling.

Derudover dækker støttebeløbet også rundvisning af skoleklasser, etablering af en hjemmeside for huset samt afholdelse af foredrag og dialogværksteder.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2003
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2005
  • Støttebeløb
  • 500.000 kr.
  • Partnere
  • Frederiksberg Kommune

Kontakt

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Allegade 7, 2000 Frederiksberg

Relaterede projekter Se alle projekter

Magnetboliger

Forandringsprocesser i udsatte boligområder

{{ title }}

{{ description }}