x

Nyrenoveret Øster Allé åbner

Pressemeddelelse

15. juni 2010

Tirsdag den 15. juni kl. 16.30-18.30 er alle københavnere inviteret til åbning af Øster Allé efter en total ombygning. Teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard og direktør i Realdania Hans Peter Svendler holder de officielle indvielsestaler. Derefter bydes der på sommergrill, hoppeborg, ansigtsmaling, ballonuddeling, speedtennis og glade toner fra Copenhagen Street Band.

Øster Allé er blevet totalt ombygget. Kørebanen er flyttet til den modsatte side af vejen. Derved er der skabt plads til en bred promenade, som er med til at binde Fælledparken bedre sammen, og som samtidig kan bruges til mange formål. Der er også skabt plads til store og små arrangementer. Ved arrangementer i området kan der skabes plads til ekstra parkering. Desuden er bygget nye fortove og cykelstier, plantet nye træer, og belysningen er udskiftet. 

Teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard siger om det nye byrum:

”Vi skal have en grønnere hovedstad med flere træer og hyggelige byrum, hvor københavnerne har lyst til at mødes og være sammen. Derfor er jeg rigtig glad for, at Øster Allé nu står færdig. Den nye indretning giver plads til hyggelige gåture og spændende arrangementer. Det glæder jeg mig til at blive en del af.”

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler siger om indretningen:

”Øster Allé har fået en attraktiv indretning, som stemmer bedre overens med områdets rekreative funktion. Der er skabt bedre plads til bevægelse og udfoldelse i byrummet – og langsom trafik. Nu kan man ikke længere bare drøne igennem med bil.”

Fakta

Bygherre:

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Realdania, der har doneret 24 mio. kr. til projektet, svarende til 50 % af udgifterne.

Hovedrådgiver:

For hovedprojektet: Carl Bro.

For projektforslaget: Moe & Brødsgaard.

Underrådgivere:

For hovedprojektet: GHB Landskab.

For Projektforslaget: Thing & Wainø og Steen Bisgaard.

Entreprenør: Hoffmann.

Anlægsstart: November 2008.