x

Parkering

Parkering

Gennemtænkte parkeringsløsninger kan bidrage til at skabe byer med kvalitet og byliv, der giver mennesker lyst il at bor, arbejde og opholde sig i byen. I Realdania har vi støttet en række større og mindre projekter, hvor der har været fokus på værdiskabende parkeringsløsninger.

Parkering