x

Sådan sikres velfærdssamfundets bygningsarv

Pressemeddelelse 8. april 2015

To publikationer om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser viser, hvordan man kan fremtidssikre denne periodes unikke bygningsarv. Publikationerne offentliggøres den 12. maj ved et seminar og en bogreception i Bygningskulturens Hus i København.

1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser udgør en vigtig epoke i historien om, hvordan velfærdssamfundet blev bygget, og det var en guldalder i dansk arkitekturhistorie. Her gik staten og landets bedste arkitekter sammen om at skabe bedre boliger til den almindelige familie. Med godt håndværk, gedigne materialer og visioner om fællesskab byggede de nye boliger og lagde dermed grundstenene til den moderne forstad og velfærdssamfundets arkitektur.

Ny viden om renovering af velfærdssamfundets bygningsarv
I dag har mange af bebyggelserne brug for at blive energirenoveret og opdateret, så de lever op til nutidens boligmønstre og boligdrømme. Men renoverer man uden at tænke på helheden og de oprindelige kvaliteter, risikerer man at udvande denne tidstypiske arkitektur. Derfor gik Realdania sammen med Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Kulturstyrelsen i 2012 om en kampagne, der sætter fokus på at sikre og videreføre kvaliteter i bebyggelserne.

Nu udgiver kampagnen en publikation om periodens bygningsarv og vigtigste bebyggelser. Samtidig udkommer en guide med ny viden om, hvordan man renoverer bebyggelserne, så man tager hensyn til deres arkitektoniske og landskabelige kvaliteter Det sker den 12. maj ved et seminar og en bogreception i Bygningskulturens Hus i København.

”Boligbebyggelser fra denne periode udgør en vigtig del af arvesølvet i dansk arkitekturhistorie. Derfor håber vi, at rådgivere, bygherrer, boligejere, almene boligorganisationer og kommuner vil kunne bruge viden og inspiration fra de to publikationer til at sikre denne værdifulde del af vores fælles bygningsarv, ” siger Lars Autrup, projektchef i Realdania.

Kampagnen udgiver:
 

  • Renoveringsguide med viden, gode eksempler og strategier for, hvordan boligkvalitet og energioptimering kan gå i hånd i hånd med bevaring af bygningsarven og de landskabelige kvaliteter.

  • Kortlægningspublikation, som introducerer periodens bygningskultur og bevaringsværdier med udgangspunkt i en række konkrete, toneangivende bebyggelser og haveanlæg.

Begge publikationer offentliggøres den 12. maj fra kl. 14.00-18.00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K. For tilmelding til seminaret eller forudbestilling af de to gratis publikationer, skriv til info@bygningsarv.dk, tlf. 33 33 99 10, eller kontakt kampagneleder Mette Mechlenborg, Dansk Bygningsarv, på mm@bygningsarv.dk. Skal publikationerne sendes, beder vi venligst modtager betale for portoen.

Kampagnen løber i perioden 2012-2015 og har et samlet budget på 31 mio. kr.

Kampagnen er igangsat af Realdania i samarbejde med Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Kulturstyrelsen.

Ud over udvikling af en renoveringsguide og kortlægningspublikation, gennemføres et renoveringsprojekt af Højstrupparken i Odense, som med afsæt i en konkret etagebebyggelse skal udvikle nye, innovative løsninger til en skånsom fremtidssikring af bebyggelserne. Alle dele formidles gennem forskellige lærings- og kommunikationsaktiviteter.

Dansk Bygningsarv er sekretariat for kampagnen.

Se film om periodens bygningsarv her: https://www.youtube.com/watch?v=gntN_-VgOH0

Om
renoveringsguiden

Kampagnens renoveringsguide leverer viden om de kvaliteter og udfordringer, der knytter sig til periodens byggeri og giver anbefalinger til, hvordan disse udfordringer kan håndteres med respekt for bebyggelsernes kvaliteter.

Publikationen er udarbejdet i samarbejde med en række eksperter, rådgivere og praktikere, og samler den eksisterende viden, der er på området, samtidig med at den leverer nye analyser og nye greb til helhedsrenovering af netop denne periodes bebyggelser.

Artikler af bl.a. Claus Bech-Danielsen, professor ved SBi/AAU, Per Heiselberg, professor ved Aalborg Universitet og Arne Høi, kontorchef i Kulturstyrelsen og fhv. leder af Center for Bygningsbevaring, som har fungeret som fagredaktører på renoveringsguiden.

Derudover har Jens Østergaard, BYG-Erfa, Camilla Ryhl og Lars S. Petersen, SBi, Kirstine Brøgger Jensen, SBi/Rambøll, Ellen Braae, professor, Københavns Universitet, Jørgen Rose, Sbi, Olaf Bruun Jørgensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører, Ove Mørk, Cenergia, Thea Bech-Petersen, Teknologisk Institut m.fl. bidraget til publikationen.

Om kortlægningspublikationen
Kortlægningspublikationen formidler 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelsers bygningsarv og bevaringsværdier. Den omfatter en større geografisk kortlægning og præsentation af 10 toneangivende bebyggelser fra perioden. Udvælgelsen af de toneangivende bebyggelser er foretaget af en bedømmelseskomité bestående af:

 

  • Mogens A. Morgen, arkitekt og professor ved Arkitektskolen Aarhus

  • Thomas Bo Jensen, cand.arch. og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole

  • Ellen Marie Braae, cand.arch., professor MSO i Landskabsarkitektur og urbanisme, Københavns Universitet

  • Rolf Andersson, cand.arch., byggechef i KAB, formand for bestyrelsen i AlmenNet

  • Dorte Mandrup, cand.arch., indehaver Dorte Mandrup Arkitekter og medlem af Det Særlige Bygningssyn

 

Derudover omfatter publikationen artikler af Arne Høi, kontorchef i Kulturstyrelsen og fhv. leder af Center for Bygningsbevaring, professor Ellen Braae og post.doc. Svava Riesto, Københavns Universitet, foruden en uddybende analyse af boligmassen foretaget af Dansk Bygningsarv.

Om lanceringsseminar og bogreception 12. maj i Bygningskulturens Hus, København

Tirsdag den 12. maj offentliggøres de to publikationer ved et dobbeltarrangement i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K. Fra kl. 14.00-18.00 vil en række professionelle aktører formidle de vigtigste pointer fra renoveringsguiden og kortlægningspublikationen. Umiddelbart herefter, fra kl. 17.00-18.00, offentliggøres de to publikationer ved en mindre bogreception. Publikationerne uddeles til de fremmødte.

Tilmelding til lanceringsseminaret og bogreceptionen kan ske på til sekretariatet for kampagnen, Dansk Bygningsarv, på info@bygningsarv.dk eller på tlf. 33 33 99 10.