x

Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940’ernes og 50’ernes almene boliger

Pressemeddelelse 23. maj 2012

I et nyt projekt sætter Bygningskultur Danmark fokus på de arkitektoniske værdier i det almene boligbyggeri fra 1940’erne og 1950’erne. Værdier som risikerer at gå tabt, hvis de mange forestående renoveringer ikke foretages med omtanke. Realdania har netop givet støtte til formidlingsprojektet, der retter sig mod boligejere, arkitekter og håndværkere.

Rigtig meget af periodens byggeri er kendetegnet ved en tradition, hvor murværk, arkitektur og bygherrevilje gik op i en højere enhed. Periodens store behov for nye boliger dannede sammen med et velfunderet og højtudviklet håndværk og en dygtig og selvbevidst arkitektstand grundlaget for byggeri af høj kvalitet til mange mennesker.


Boligbebyggelserne rummer store arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter, men sættes nu under pres af tidens øgede krav til boligkvalitet, minimering af energiforbruget samt almindelig vedligeholdelse. Spørgsmålet om hvorledes de æstetiske kvaliteter kan bevares når en tiltrængt renovering i den nærmeste fremtid skal gennemføres er derfor af overordentlig stor betydning. 

 
Realdania støtter formidlingsprojektet, hvis overordnede formål er at bevidstgøre boligejere, arkitekter og håndværkere om bebyggelsernes særlige kvaliteter og med information direkte til de almene boligejere at sikre de bedst mulige betingelser for beslutningsprocessen i forbindelse med opstart af renoveringsarbejder.

Projektet er opdelt i en række delprojekter - en række faktaark som hver især beskriver karakteristiske bygningsdele - en guide der overordnet og i fotos beskriver bebyggelsernes særlige arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter og en mobil udstilling, der på en enkel måde demonstrerer periodens særlige bevaringsværdier. Endvidere en formidlingsstrategi, hvor en lang række eksisterende webplatforme tages i anvendelse.   

Projektet gennemføres af Bygningskultur Danmark med følgende involverede i projektgruppen: 

  • Jens Østergaard, BYG-ERFA 
  • Sune Skovgaard, Landsbyggefonden 
  • Anker Jensen, Landsbyggefonden 
  • Claus Bech – Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 
  • Mogens Victor Andersen, Center for Bygningsrestaurering, Syddansk Erhvervsskole 
  • Birthe Iuel, Bygningskultur Danmark 
  • Johan Hage, Bygningskultur Danmark 
  • Elly Kjems Hove, DI Byggematerialer 
  • Søren Bøgh, Projektleder, tidligere direktør for MURO

En referencegruppe etableres på et senere tidspunkt.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Bygningskultur Danmark