x

Udstilling fejrer velfærdssamfundets arvesølv

Pressemeddelelse 8. marts 2017

Mange af 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser trænger til modernisering og energioptimering. Men det skal gøres med omtanke. Et fagligt seminar og en udstilling på Københavns Hovedbibliotek fejrer byggerierne og er samtidig afslutningen på en indsats, der skal sikre den rigtige renovering af denne værdifulde og tidstypiske arkitektur.

Udstillingen ’Boliger til Folket’ hylder tre af efterkrigstidens 10 vigtigste murede boligbebyggelser, nemlig: Bredalsparken i Hvidovre, Søvangen i Brabrand og Højstrupparken i Odense. Den giver de besøgende på biblioteket mulighed for at blive klogere på periodens arkitektur og dykke ned i nuværende beboeres egne fortællinger om fællesskabet i den moderne forstad.

1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser rummer store arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter. De sættes dog under pres af tidens øgede krav til boligkomfort, minimering af energiforbruget samt almindelig vedligeholdelse. Udfordringen er, om de arkitektoniske kvaliteter kan bevares, når en tiltrængt renovering går i gang.  

I 2012 satte Realdania, Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Slots- og Kulturstyrelsen derfor en kampagne i søen, som skulle formidle, sikre og videreføre bebyggelsernes kvaliteter med udgangspunkt i de bærende bevaringsværdier.

Den fynske boligbebyggelse er udpeget som én af periodens 10 vigtigste. Her er nytænkende og konkrete renoveringsmetoder blevet udviklet og testet. Torsdag den 9. marts fremlægges resultaterne på et fagligt seminar på Københavns Hovedbibliotek. Håbet er, at boligorganisationer og rådgivere vil tage erfaringerne med sig i de store renoveringsprojekter, som de står foran:

”Som samfund står vi over for mange, store renoveringsprojekter af 1940’erne og 1950’ernes murede boligbyggeri. Men det er afgørende, at vi renoverer med omtanke, så den værdifulde bygningsarv, som bebyggelserne repræsenterer, ikke forsvinder mellem hænderne på os. Med demonstrationsprojektet i Højstrupparken har vi nu skabt et godt afsæt,” siger Lars Autrup, projektchef i Realdania. 

Udstillingen på Københavns Hovedbibliotek åbner med en fernisering torsdag den 9. marts kl. 16.00-17.30. Der vil være champagne, børnechampagne, kage og fagligt oplæg ved Poul Sverrild, Forstadsmuseet. De publikationer, som er udgivet i forbindelse med kampagnen udleveres også i forbindelse med ferniseringen.


Se en film fra kampagnen om 1940'erne og 1950'ernes murede boligbyggeri 
her

 

 

De murede etageboligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne er arkitektur og landskabsarkitektur i særklasse og spiller en central rolle i opbygningen af velfærdssamfundet og den moderne forstad. Målet med kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser har været at bidrage til at fremtidssikre dette særlige stykke dansk bygningskultur.

Det er Realdania, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond, der står bag kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser sammen med Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere på realdania.dk/renoveringsguide.

Udstillingen ’Boliger til folket’ er blevet til i samarbejde med boligorganisationer og beboere i  Bredalsparken, Søvangen og Højstrupparken samt kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser. For hver bebyggelse er skabt en særlig udstilling, som er vist lokalt. Med udstillingen på Københavns Hovedbibliotek bliver de nu slået sammen til én.

De tre bebyggelser er udvalgt af nogle af landets førende eksperter inden for arkitektur og boligkultur som nogle af periodens 10 vigtigste boligbebyggelser. Forud for udvælgelsen lå et større kortlægningsarbejde, der bl.a. er udført af Center for Bygningsbevaring.