x

Udstilling hylder odenseansk boligbyggeri

Pressemeddelelse 28. september 2015

Udstillingsrækken 'Boliger til folket' sætter fokus på en guldalder inden for dansk arkitektur- og velfærdshistorie: 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser.

Første udstilling hylder Højstrupparken i Bolbro. Det sker den 1. oktober på Arkitekturens Dag i Højstrupparken. Og igen fra 22. oktober til 3. november på Odense Centralbibliotek. Det er Realdania, Landsbyggefonden og Grundeejernes Investeringsfond, som står bag udstillingen i tæt samarbejde med FaB og Odense Kommune.


Velindrettede lejligheder, butikstorv, fælleshus, vaskeri, tørrepladser, grønne alléer og plæner er nogle af de elementer, som gjorde Højstrupparken banebrydende, da den stod færdig i 1952. Den markante boligbebyggelse i Bolbro er tegnet efter tegninger af Odense-arkitekten Erik Eriksen og tidens førende landskabsarkitekt C.Th. Sørensen, og den er opført af dygtige håndværkere i gode, holdbare materialer. Med sine 605 boliger gav boligbebyggelsen lokale arbejderfamilier adgang til lys, luft og gode rammer, og herved bidrog Odense til udviklingen af det, der i dag betragtes som noget af Velfærdsdanmarks bedste forstadsarkitektur.

 

Mesterlig arkitektur for menigmand

Denne bedrift fejres nu med udstilling og Åbent Hus. Den 1. oktober bydes indenfor i Højstrupparken til smørbagte småkager, arnbitter og oplæg fra beboere og eksperter. Udstillingen, der har fået titlen ’Højstruparken – Boliger til folket’, giver mulighed for at dykke ned i beboere og eksperters fortællinger om fællesskabet i den moderne forstad. Samtidig bliver der sat spot på Højstrupparkens mesterligt udførte bygnings- og landskabsarkitektur.

 

”Når vi har valgt at bakke op om denne udstilling, er det fordi, vi gerne vil sætte fokus på den moderne forstads kvaliteter. I kraft af både arkitektur, landskab og fællesfaciliteter har Højstrupparken skabt gode rammer om gode liv i mere end et halvt århundrede. Den dag i dag er bebyggelsen et godt eksempel på, hvordan man kan skabe gode boliger, som alle kan få råd til,” siger Anders W. Berthelsen, politiker og forfatter, Odense Kommune.

 

Formålet med udstillingen er også at skabe opmærksomhed om de mange andre murede boligbebyggelser, der blev opført i 1940’erne og 1950’erne som følge af tidens slumlignende baggårde og store boligmangel. Periodens boligbebyggelser findes overalt i Odense, men selvom de ikke umiddelbart gør noget væsen af sig, repræsenterer de en vigtig periode i dansk arkitektur- og samfundshistorie.

 

Fernisering både den 1. og den 22. oktober

Der er fernisering på Højstrupparkens butikstorv den 1. oktober fra kl. 16.30-19.30 i forbindelse med Arkitekturens Dag. Den 22. oktober kl. 17-19 afholdes igen fernisering. Denne gang på Odense Centralbibliotek, hvor udstillingen kan opleves frem til 3. november 2015. Ved begge lejligheder, vil der være oplæg og mulighed for at møde eksperter og beboere.

Åbent Hus på Arkitekturens Dag, den 1. oktober
Udstillingen kan opleves den 1. oktober på Arkitekturens Dag i Højstrupparken kl. 16.30-19.30 og tre dage frem.

Sted: Højstrupparken, Butikstorvet, Højstrupvej 16, Bolbro, 5200 Odense V
 
Program:

Velkommen v/Anders W. Berthelsen, forfatter og politiker, Odense Kommune
Åbningstale v/Erling Nielsen, formand for beboerforeningen i Højstrupparken
Udstillingen åbnes og dagens program v/Mette Mechlenborg, kampagneleder for kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser
Mød beboerne. Nyd en arnbitter hos Anja i genbrugsbutikken, og hør Charlotte og Jeanette for-tælle, hvordan det var at vokse op i Højstrupparken
Arkitektonisk rundtur v/arkitekt Anna Mette Exner, Anna Mette Exner Arkitektur, og Esben Dannemand Frost, Dansk Bygningsarv

Fernisering og fortællinger, den 22. oktober
Den 22. oktober er der igen fernisering, denne gang på Odense Centralbibliotek, kl. 17.00-19.00, hvor udstillingen kan opleves frem til 3. november.

Sted: Odense Centralbibliotek, Østre Stationsvej, 5000 Odense C

Program:

Velkommen v/Anders W. Berthelsen, forfatter og politiker, Odense Kommune
Vores fælles arvesølv v/Mette Mechlenborg, kampagneleder for kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser
Arbejderforstaden Odense v/Johnny Wøllekær, Historiens Hus
Beboerens stemme v/Erling Nielsen, formand for beboerforeningen i Højstrupparken

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Odense Kommune, FaB og kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser. Det er Realdania, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond, der står bag kampagnen sammen med Kulturstyrelsen.

 

Når udstillingen sætter fokus på netop Højstrupparken skyldes det, at den i sommer blev udvalgt som én af periodens 10 bedste murede boligbebyggelser. Forud for udvælgelsen lå et større kortlægningsarbejde, der bl.a. er udført af Center for Bygningsbevaring. De 10 udvalgte bebyggelser er udpeget af en dommerkomité bestående af nogle af feltets fremmeste eksperter:

 

  • Mogens A. Morgen, professor på Arkitektskolen Aarhus og formand for komitéen

  • Thomas Bo Jensen, lektor på Kunstakademiets Arkitektskole

  • Ellen Marie Braae, professor i landskabsarkitektur og –urbanisme på Københavns Universitet

  • Rolf Andersson, byggechef i KAB og formand for bestyrelsen i Almennet

  • Dorte Mandrup, arkitekt, indehaver af Dorte Mandrup Arkitekter og medlem af Det Særlige Bygningssyn

Opført: 1952
Arkitekt: Erik Eriksen
Landskabsarkitekt: C.Th. Sørensen

Adresse: Højstrupvej, Bystævnevej, Yrsavej, Uffesvej og Møllemarksvej, 2200 Odense V, Bolbro

Består af: 605 boliger i en række boligblokke, park og butikstov.

Administreres af: FaB.

 

Højstrupparken er et virkeligt flot og velfungerende eksempel på muret etagebyggeri fra 1940’erne og 1950’erne. Det var en af Odense nye, moderne boligbebyggelser, som med velindrettede lejligheder, butikstorv, fælleshus, vaskeri, tørrepladser, legepladser, grønne alléer og plæner blev opført som en by i byen. Her kunne datidens kernefamilie – for det var dem, man byggede for – bo godt og trygt.

 

Odense-arkitekten Erik Eriksen tegnede bebyggelsen, og han udtænkte den som en samlet og homogen arkitektonisk helhed. De fint bearbejdede grønne arealer blev udtænkt af tidens førende landskabsarkitekt, C.Th. Sørensen, der i samme periode skabte Eventyrhaven. Og med den kvindelige køkkenarkitekt Ulla Toftstrup fik husmoderen også noget at skulle have sagt over indretningen.

 

Mogens A. Morgen, professor og formand for dommerkomitéen bag udvælgelsen af periodens 10 bedste murede boligbebyggelser siger: ”Højstrupparken demonstrerer, at udviklingen af forstæderne ikke alene var et københavner-fænomen. Bebyggelsen er et godt eksempel på tanken om at skabe et godt byggeri for alle, og hvordan de almene boligselskaber førte an i denne indsats.”

 

Kilder: Johnny Wøllekær, Historiens Hus, og ”Bolbro-Bogen” af Anders W. Berthelsen, Forlaget Skulkenborg, 2000 samt Bygningskultur og Bevaringsværdier, 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser, Realdania, 2015.

De murede etageboligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne er arkitektur og landskabsarkitektur i særklasse og spiller en central rolle i opbygningen af velfærdssamfundet og den moderne forstad. Målet med kampagnen er at være med til at fremtidssikre dette særlige stykke dansk bygningskultur.

I dag står mange af boligbebyggelserne over for modernisering og renovering, men der mangler
en koordineret viden om, hvordan man bringer bygningerne ind i fremtiden uden at udvande de kvaliteter, som gør dem til noget særligt.

Kampagnens formål er derfor at koordinere, udvikle og formidle viden om og give eksempler på, hvordan modernisering af periodens boligbebyggelser og arkitektonisk værdi kan gå op i en højere enhed.

Udover publikationen ”1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser – Bygningskultur og beva-ringsværdier” omfatter kampagnen:

  •  En renoveringsguide til, hvordan man bedst moderniserer bebyggelserne under respekt for arkitekturen.
  •  Derudover viser Højstrupparken i Odense, der er kampagnens demonstrationsprojekt, nye konkrete løsninger på, hvordan man fx kan energirenovere og skabe bedre adgang til bebyggelserne.

Kampagnen er et partnerskab mellem Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden. Derudover er Kulturstyrelsen involveret som del af kampagnens styregruppe. Rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv er sekretariat.