x

I Danmark forbruger vi jordklodens naturressourcer i en hastighed svarende til, at vi havde fire planeter til rådighed. Hvert år. I 2022 vil det sige, at vi allerede den den 28. marts rammer Earth Overshoot Day - altså den dag, hvor vi har opbrugt Jordens ressourcer for hele året.

Det skal der laves om på med fokus på en af de sektorer, der står for en stor del af vores samlede udledning af CO2 og andre drivhusgasser – nemlig byggeriet. Med en samlet bevilling på 60 mio. kr. udvikler den filantropiske forening Realdania og den almennyttige fond Villum Fonden en ny, fælles indsats, der skal skubbe det danske boligbyggeri i en markant grønnere retning – i tæt samarbejde med de førende aktører på det danske boligmarked.

Målet er at udvikle løsninger og eksempler på, at det kan lade sig gøre at reducere den indlejrede energi (CO2e/m2) fra nyt boligbyggeri i Danmark med 75 procent inden 2030. 


Viden, innovation og eksempelbyggerier

Samarbejdet mellem Realdania og Villum Fonden skal også fremme ny viden og innovation. Og det skal bidrage til at overkomme de risici, som kan opstå, når nye metoder og materialer bringes i spil. Det handler blandt andet om at teste og dokumentere forskellige løsninger, materialer, metoder og processers indflydelse på boligbyggeriets klimaaftryk. Derudover skal de bedste eksempler på boligbyggerier med lavt klimaaftryk indsamles og formidles til den danske byggebranche.

Undervejs inviterer Realdania og Villum Fonden også den næste generation – landets unge rådgivere, arkitekter og konstruktører – ind i arbejdet for at få deres bud på, hvordan vi skal bo mere bæredygtigt i fremtiden.

Indsatsen forløber i tre spor:

Målet med indsatsen 'Boligbyggeri fra 4 til 1 planet' er at skabe absolut bæredygtige nye boliger med respekt for de ressourcer, vi har til rådighed på vores planet.

I videnssporet vil vi derfor indsamle og formidle viden fra forskere og branchen selv, så vi sikrer, at indsatsen står på et velfunderet vidensgrundlag og gør brug af de bedst mulige værktøjer. 'Boligbyggeri fra 4 til 1 planet' arbejder derfor tæt sammen med en række af de førende forskere på området fra ind- og udland.

Sporet vil bl.a. rumme udarbejdelsen af en baseline og indsamling og formidling af best practice-eksempler fra Danmark og internationalt, som kan inspirere og vise vejen for fremtidens boligbyggeri med lavt klimaaftryk. Ligesom indsatsen vil handle om at teste og dokumentere forskellige løsninger, materialer, metoder og processers indflydelse på boligbyggeriets klimaaftryk.

Undervejs vil Realdania og Villum Fonden også invitere den næste generation – landets unge rådgivere, arkitekter og konstruktører – ind i arbejdet for at få deres bud på, hvordan vi skal bo mere bæredygtigt i fremtiden.

Sammen med vægtige markedsaktører som almene bygherrer, pensionskasser og udviklere planlægges det at opføre et antal eksempelbyggerier med meget lavt CO2-aftryk.

Målet er at opføre boliger, som tilbyder beboerne et nyt og bedre bud på det gode liv gennem f.eks. arkitektur, materialer og indeklima. På den måde skal eksempelbyggerierne være med til at skabe samarbejde, inspirere og udfordre både byggebranchen og forbrugerne og derved stimulere efterspørgslen efter mere bæredygtige boliger i Danmark. 

Arbejdet med eksempelbyggerierne er påbegyndt i 2023.

At reducere klimaaftrykket fra nybyggeri af boliger med 75 procent er en overordentligt ambitiøs og kompleks målsætning. Og en målsætning, som ingen aktør kan lykkes med alene.

Videndeling og formidling af indsatsens delmål og resultater, erfaringer fra demonstrationsprojekterne samt markedsaktørers og forskergruppens indsigter er derfor en central del af indsatsens arbejde.

Indsatsen vil inddrage en lang række interessenter og markedsaktører i arbejdet, bl.a. gennem konkrete calls. Det informerer vi om på siden her.

Arrangementer

Hold dig opdateret om arrangementer, konferencer og webinarer i eventkalenderen på Boligbyggeri fra 4 til 1 planets hjemmeside.

Eventkalender

 

Partnere

Bag indsatsen 'Boligbyggeri fra 4 til 1 planet' står den almennyttige fond Villum Fonden og den filantropiske forening Realdania, som støtter indsatsen med 30 mio. kr. hver.

                                         

 

 

I maj 2022 annoncerede partnerne det hold af eksperter og rådgivere, der skal være med til at drive indsatsen og løsninger på boligbyggeriets belastning af kloden.

  • Det rådgivende ingeniørfirma Artelia er valgt til at sikre sammenhæng og facilitere den del af indsatsen, der går på at bygge ambitiøse eksempler på attraktive boliger, hvor klimaaftrykket er reduceret til en fjerdedel. MOE skal også stå for videndeling og virke som tværgående bygherrerådgiver og sparringspartner for de pensionskasser, almene boligorganisationer, husbyggere og private udviklere, som Realdania og Villum Fonden håber vil være med i samarbejdet om Boligbyggeri fra 4 til 1 planet.
  • Byggeforskningsinstituttet BUILD ved Aalborg Universitet er valgt til at bedømme de realiserede projekter og byggerier i forhold til deres klimaaftryk samt indsamle eksempler på best practice i Danmark og internationalt.
  • Smith Innovation er valgt til at facilitere den del af indsatsen, hvor producenter, udførende virksomheder og andre aktører i og omkring byggeriet inviteres til at komme med forslag til nye, bæredygtige materialer, produktionsmetoder og arbejdsprocesser.