Brobuerne i Struer

Struer ligger smukt ud til Limfjorden. Langs havnen løber en bro, som har skabt en barriere, der gennem mange år har adskilt by og vand. En omdannelse af havneområdet skal nu skabe nye byrum og forbindelser gennem brobuerne, samtidig med at byen sikres mod oversvømmelser og stormflod.

I Struer har man gennem mange år haft et ønske om at styrke forbindelsen mellem den centrale del af byen og havnen. Langs havnen løber en bro, og selvom der er mulighed for at gå igennem buerne under broen, har den skabt en barriere mellem by og havn. Samtidig fungerer arealerne ned mod havnen i dag som parkeringsplads og knudepunkt for bustrafik.

Nu skal havnearealerne omdannes, så de inviterer til aktivitet og ophold, som styrker bylivet – og dermed styrker Struer som attraktiv købstad og havneby. Struers placering gør byen udsat for stormflod fra Limfjorden og ved kraftig regn samles vandet bag brobuerne. Derfor er et væsentligt formål med projektet at klimasikre havneområdet og byen mod oversvømmelse og stormflod.

Brobuerne bliver midtpunkt

Med omdannelsen indrettes nye byrum med åbne pladser, små oaser, mindre butikker og cafeer samt aktiviteter inde under brobuerne. Brobuerne kommer til træde tydeligere frem og give hele området karakter – i stedet for som i dag at stå som en ”tavs” fysisk barriere i byen. Et stort kurvet trædæk giver mulighed for at komme helt ned til vandet. Og stormflodssikringen kommer til at stå som en elegant bølge gennem området og skaber rammen for de nye byrum. 

Det er landskabsarkitektfirmaet Schønherr, der sammen med M. J. Eriksson og Viggo Madsen står for at omdanne området. Arbejdet baserer sig på en forun-dersøgelse udarbejdet af Gehl Architects, Struer Kommune og Realdania.

Projektets samlede budget er 24 mio. kr. Realdania bidrager heraf med 12 mio. kr udover støtte til forundersøgelsen. Hele projektet forventes at stå færdigt i slutningen af 2017.
 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2013
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2017
  • Støttebeløb
  • 12 mio. kr.
  • Partnere
  • Struer Kommune
  • Nyheder

  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}