x

Nyt liv i sildekasse-huset på Glyngøre havn

Pressemeddelelse 1. oktober 2009

Før i tiden fremstillede man sildekasser i Æ kassehus på Glyngøre havn ved Limfjorden. Men i 1980’erne mistede huset sin funktion, da sildefiskeriet i fjorden hørte op. Nu vil den lokale borger- og erhvervsforening give Æ kassehus nyt liv ved at omdanne det til et dynamisk samlingspunkt på havnen.

Æ kassehus er fra 1917 og ligger i et autentisk fiskermiljø på Glyngøre havn i den vestlige del af Limfjorden. Huset var tidligere fabrikationssted og magasin for sildekasser, som var vigtige redskaber for fiskerne. Men i 1980’erne ophørte erhvervsfiskeriet af sild efter nogle svære år, og det før så livlige Æ kassehus stod ubrugt hen.

For nogle år siden blev huset bygget om til forsamlingshus. Men istandsættelsen var nødtørftig, og Æ kassehus var kun i funktion om sommeren. Da Glyngøre Borger- og Erhvervsforening sidste år købte huset, besluttede man at inddrage det i en større masterplan, der skal udvikle Glyngøre havn. Ideen er at gøre Æ kassehus til lokalt samlingspunkt og dynamo for aktiviteter på havnen hele året – til gavn for både lokale og turister.

Nænsom renovering

Istandsættelsen af Æ kassehus skal ske med respekt for husets enkle konstruktion og oprindelige udseende. Samtidig skal der etableres en opvarmningsmetode, som både tager hensyn til husets arkitektur og, at det skal kunne fungere som medborgerhus året rundt. Planen er at leje huset ud til arrangementer og på den måde sikre flere indtægter til vedligehold og andre aktiviteter.

Planlægningen af istandsættelsen indledes i oktober i år. Selve istandsættelsen forventes at begynde marts 2010, sådan at Æ kassehus kan tages i brug igen næste efterår. Realdanias støtte på 1,4 mio. kroner går primært til renovering af tag og isolering af vægge, gulv og døre.

Udvikling af havnen

Masterplanen for Glyngøre havn skal udvikle havnen og udnytte stedets særlige kulturelle og identitetsskabende potentiale. Planen skal forene fiskeri med lokalt foreningsliv, fritid og bevaring af unik kulturarv.

Konkret omfatter planen foruden Æ kassehus og en forplads blandt andet opførelsen af et Limfjordens Hus, som skal være et udstillingsvindue for områdets natur, produkter og kultur, og som også skal indeholde en restaurant. Derudover planlægger man at bygge nye boliger ved havnen og at forbedre indsejling til havnen samt veje, stier og parkeringspladser.

Masterplanen er udviklet af projektgruppen "Liv på havnen" i samarbejde med By og Bygning Arkitekter. "Liv på havnen" er en del af Glyngøre Borger- og Erhvervsforening og er et samarbejde mellem sejlklub, erhvervsfiskere, lokale virksomheder samt frivillige ildsjæle. Masterplanen støttes økonomisk af Skive Kommune, LAG Skive og Velfærdsministeriets Landdistriktspulje.

"Vi glæder os rigtig meget til at få projektet sat i gang. Vi får nu et hus på havnen, som jeg ved, har stor betydning for byen, og jeg er sikker på, at her vil komme til at summe af liv året rundt. Der er heldigvis mange lokale, frivillige, som bakker op om projektet. Ja, faktisk tror jeg ikke, at alt det praktiske arbejde med at renovere og sætte i stand ville kunne lade sig gøre uden deres store hjælp," fortæller Formand for Glyngøre Borger- og Erhvervsforening, Kamma Holmgaard Jakobsen.

Projektleder i Realdania, Eske Møller siger: "Vi ser genanvendelsen af Æ Kassehus som en rigtig god driver for at skabe nyt liv på havnen og på den måde fastholde et aktivt havnemiljø i Glyngøre. Huset er en vigtig identitetsskabende del af det samlede kulturmiljø, og takket være en ihærdig lokal indsats kan det nu bevares og udvikles i en ny sammenhæng. Projektet er et godt eksempel på, hvordan den faste kulturarv kan bruges fremadrettet.