x

Landsbyklyngen Søskovlandet har en vision om at skabe gode muligheder for et aktivt liv, bevægelse, samvær og oplevelser i naturen. Derfor ønsker klyngen, at lave et nyt samlingssted, som kan deles af alle dem, der bor i klyngens landsbyer. 

Konkret vil landsbyklyngen lave et åbent mødested i form af et nyt aktivitets- og naturhus i Vrangeskov. Skoven byder på fine naturoplevelser med forvredne bøge, skrænter med kildevæld og udsigt over Haraldsted Sø, og dermed en smuk ramme om et nyt mødested. Aktivitets- og Naturhuset er blandt andet tænkt som et afgørende støttepunkt for Pilotnaturpark Ringsted, men første og fremmest skal det dog være et samlingssted for klyngens landsbyer og aktiviteter som sport og motion i det fri, naturlære og de mere stille naturaktiviteter. Her skal forskelligheden kunne mødes og nye venskaber opstå, fordi mødestedet bliver noget, som landsbyerne deler med hinanden. 

Stor lokal opbakning

Idéen om et nyt aktivitets- og naturhus nyder stor opbakning fra kommunen og borgerne, der bl.a. har været involveret i at finde den optimale placering af det nye mødested. Klyngen har f.eks. gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 5.400 borgere, afholdt borgermøder, tema- og arbejdsgruppemøder og kortlagt Ringsted Kommunes øvrige outdoor tilbud.

Bæredygtighed og nytænkning

Aktivitets- og Naturhuset er et forsøg på at nytænke et udendørs samlingssted med en mangeartet brugerflade. Det er tegnet af Spektrum Arkitekter, og der arbejdes med et projekt, der er underspillet og nænsomt integreret i naturen gennem et enkelt og stedsspecifikt udtryk. Mødestedet bliver også tilgængeligt for kørestolsbrugere, og der arbejdes generelt med bæredygtighed i byggeprojektet.

Huset skal bl.a. indeholde lokaler med et mindre køkken, undervisningsfaciliteter, toiletter, opbevaring af grej for foreninger, luft til cykler og læ for vejr og vind.

Del af kampagnen Mødestedet

Vi støtter projektet som en del af kampagnen Mødestedet, hvor vi sammen med Lokale- og Anlægsfonden støtter udviklingen af bedre mødesteder i landsbyklynger. I en landsbyklynge er flere landsbyer gået sammen om at dele fællesskaber og faciliteter som led i at styrke livet på landet.  

Læs mere om kampagnen Mødestedet:

Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger