x

Mødestedet

Vi vil gerne være med til at styrke livet på landet. Derfor er vi gået sammen med Lokale og Anlægsfonden om kampagnen ’Mødestedet’, hvor eksisterende landsbyklynger kan søge om økonomisk støtte til at udvikle et bedre mødested i klyngen. Det kan ske ved at bygge nyt, bygge til eller ved at forvandle og omdefinere eksisterende faciliteter, der kan styrke landsbyklyngernes fællesskaber og fritidsliv. 

Vores mål er at realisere op til 20 anlægsprojekter i landsbyklynger over hele Danmark. I første omgang støtter vi udviklingen af de gode idéer og projekter med frist for ansøgninger den 1. september 2019. 

Behov for nye mødesteder

De seneste tre år har vi drevet kampagnen ’Landsbyklynger’ sammen med DGI og Lokale og Anlægsfonden. Her støttede vi landsbyer, der ville danne landsbyklynger, dvs. et nyt fællesskab på tværs af flere landsbyer. 

Landsbyklynger

Gennem vores arbejde med landsbyklynger har vi set, at landsbyerne står stærkere, når de går sammen i klynger og samarbejder på tværs af traditionelle grænser. Vi så også, at der er et behov for nye eller bedre mødesteder, som alle byer har ejerskab til, og som passer til de nye fællesskaber, der blomstrer frem i klyngerne. Dem vil vi skabe sammen med landsbyklyngerne, nu. 

Et godt mødested

Et godt mødested kan have mange former. Brugsen og hallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet, men busholdepladsen og børnehaven kan også være vigtige samlingspunkter. Og måske er der brug for nytænkning, når flere landsbyer går sammen i et nyt fællesskab.

Vi tænker, at et godt mødested gør det naturligt at samles i klyngen på tværs af landsbyer, alder og interesser. Det kan danne ramme om det tilfældige møde og de planlagte arrangementer – det er inkluderende og styrker klyngens fællesskab og fritidsliv.

Et godt mødested kræver ikke nødvendigvis en ny bygning. Det kan i lige så høj grad handle om at styrke dét, der findes i forvejen. Det kan handle om at samle flere funktioner under samme tag eller om transformere noget gammelt til noget nyt. 

Søg støtte

Ansøgningsprocessen er opdelt i to faser. I første fase støtter vi projektudvikling. I anden fase støtter vi anlægsprojekter. Der er nu åbent for ansøgninger til første fase ’Projektudvikling’.  

Fase 1: ’Projektudvikling’ – frist 1. september 2019

I første fase kunne landsbyklynger søge om op til 200.000 kr. inkl. moms til at udvikle et bæredygtigt projekt på baggrund af en god idé. I denne fase var der krav om en egenfinansiering på minimum 20 % af det ansøgte beløb.

Støtten kan bruges til en rådgiver (det kan fx være en arkitekt), som kan hjælpe med at lave en klar projektplan. Projektplanen giver adgang til at søge anlægsstøtte i fase 2.

 

Fase 2: ’Anlægsstøtte’ – frist 11. maj 2020

I anden fase støtter vi anlægsprojekter med op til 50% af den samlede anlægssum og højst 4,5 mio. kr. inkl. moms. Der kan søges om anlægsstøtte med udgangspunkt i den projektplan, der udvikles gennem fase 1.

Vi støtter i udgangspunktet fysiske projekter, der:

1.1. Fremmer nye fællesskaber og fritidsliv, styrke lokalt samarbejde og skabe synergi i mellem klyngernes landsbyer – gerne med afsæt i det stedbundne potentiale

1.2. Sikrer mødesteder med en høj arkitektonisk kvalitet eller bygningskulturel værdi 

1.3. Sikrer mødesteder, der er socialt inkluderende og mangfoldige

1.4. Bidrager til en bæredygtig drift i klynge og kommune, f.eks.  ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter

1.5. Er innovative og have høj eksempelværdi for andre landsbyklynger

Læs også mere på hjemmesiden for landsbyklynger:

Landsbyklynger.dk

Pilotprojekter

I en landsbyklynge i Vestjylland er de godt i gang med at skabe et nyt mødested. Her har klyngen sat fokus på mødet mellem de unge. For hvor hænger du ud, når du er ung i en landsby? Du er for stor til skolen og klubben, men for ung til det traditionelle forsamlingshus.

I Vesterhavsklyngen har de givet et gammelt klubhus til de unge mellem 15-25 år. Sammen med Kondens Arkitekter er de unge nu i fuld sving med at transformere det blå hus til et nyt mødested, der skal sikre et stærkere ungdomsliv, fællesskab og tilhørsforhold til stedet.

Ungeklyngen i Vestjylland

I landsbyklyngen på Mols har de en anden vision. Her vil de skabe et nyt mødested – et knudepunkt – som skal tiltrække både indfødte og tilflyttere – sommerhusejere og turister.

Idéen er at forbinde skolen og idrætshallen og danne en ny passage til busholdepladsen gennem et nyt hus, der gør, at de eksisterende arealer kan udnyttes bedre og få flere funktioner. Her skal strikkeklubben og menighedsrådet kunne mødes i øjenhøjde, og både børnefamilier og enlige, idrætsudøvere og kulturelskere skal føle sig hjemme.

Knudepunktet i Knebel

 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Publikationer

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}