x

Vi vil styrke livet på landet

Over de sidste 40 år er befolkningstilvæksten i de større byer accelereret, mens landdistrikterne flere steder er præget af tomme huse, omlagte busruter og tomme haller. Livet i de mindre byer og landsbyer har dog stadig meget at tilbyde. Siden 2015 har vi derfor arbejdet med at støtte tilblivelsen af landsbyklynger, hvor landsbyer går sammen om at styrke og dele fællesskaber og faciliteter. 

Med kampagnen Mødestedet er vi gået sammen med Lokale og Anlægsfonden for at støtte udviklingen af bedre mødesteder i de eksisterende landsbyklynger. Et godt mødested gør det naturligt at samles i klyngen på tværs af landsbyer, alder og interesser og kan være med til at styrke fællesskabet og hverdagslivet på landet. Målet er at realisere op til 20 anlægsprojekter i landsbyklynger over hele Danmark.

Det gode mødested

Et godt mødested kan have mange former. Brugsen og hallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet, men busholdepladsen og børnehaven kan også være vigtige samlingspunkter. Og måske er der brug for nytænkning, når flere landsbyer går sammen i et nyt fællesskab.

Et godt mødested kræver ikke nødvendigvis en ny bygning. Det kan i lige så høj grad handle om at styrke dét, der findes i forvejen. Det kan handle om at samle flere funktioner under samme tag eller om transformere noget gammelt til noget nyt. Vigtigt er det, at mødestedet både kan danne ramme om det tilfældige møde og de planlagte arrangementer, og så skal det være inkluderende og styrke klyngens fællesskab og fritidsliv.  

Støttede projekter

Det har været muligt at søge om støtte til udvikling af bedre mødesteder af to omgange. I første omgang kunne der opnås støtte til udvikling af den gode idé - her fik i alt 14 landsbyklynger tilsagn om støtte. I anden omgang var det muligt at søge om støtte til et konkret anlægsprojekt. De projekter, der får anlægsstøtte, bliver udvalgt i marts 2021. 

De 14 idéer, der fik tilsagn om støtte til udvikling af den gode idé, er:

 1. I landsbyklyngen Den gyldne Banan i Ringkøbing Skjern Kommune, vil de gentænke det traditionelle busskur og ventested og løfte det til et socialt mødested. Idéen er at lave Danmarks flotteste busskur.

 2. Landsbyklyngen Hånden under Midtfyn i Faaborg-Midtfyn Kommune vil omdanne en skurvogn, et gammelt nedslidt klubhus og en sportsplads til et nyt lokalt mødested og festivalplads.

 3. I Klyngehuset i Kronjylland i Randers Kommune vil man skabe et mødested for den uorganiserede del af idrætslivet som udgangspunkt for nye udendørsaktiviteter.

 4. I landsbyklyngen Friskvind i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker de at skabe et mobilt mødested med en scene, som kan ’poppe up’ overalt i klyngen og understøtte alt fra friluftsliv til loppemarkeder i alle klyngens landsbyer. 

 5. I Landsbyklyngen Landet mellem byerne i Næsteved Kommune vil man skabe et uformelt mødested for især de unge i Fuglebjerg.

 6. I Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker i Aalborg Kommune vil de lave et mødested i Hammer Bakker med fokus på natur og bevægelse.

 7. I klyngen Søskovlandet Sjælland i Ringsted Kommune har de en idé om at skabe et nyt samlingssted ved at gentænkte det historiske traktørsted Vrange-skov ved Haraldsted Sø.

 8. I landsbyfællesskabet Østdjurs har de planer om at omdanne hallen i Tirstrup til fremtidens mødested for bevægelse, læring og bæredygtighed.

 9. I Silkeborg Nord landsbyklynge ønsker man at lave en kulturlanterne ved at transformere et forsamlingshus, et klubhus og det nuværende Kultur- og Aktivitetshus Værkeriet til et nyt mødested.

 10. I Fjordklyngen i Viborg Kommune vil de transformere Kulturcenter Værestedet til et nyt mødested på tværs af klyngen.

 11. Landsbyklyngen Liv i Ådalen i Syddjurs Kommune vil lave et ’generationernes hus’ for alle Ådalens borgere på tværs af landsbyer, interesser og alder. 
   
 12. Min landsbyklynge i Norddjurs Kommune har en idé om at skabe et Folkets Fyrtårn ved at udvikle Stenvad Mosebrugscenter til nyt møde- og oplevelsessted.

 13. Min landsbyklynge har samtidig en idé om at ombygge et eksisterende hus på havnen i Bønnerup Strand til et sted for alle med maritime interesser.
   
 14. I 4-kløver klyngen på Bornholm ønsker de at udvikle både stisystemer, ankerpunkter og nye mødesteder i klyngens fire byer.

 

Pilotprojekter

I en landsbyklynge i Vestjylland er de godt i gang med at skabe et nyt mødested. Her har klyngen sat fokus på mødet mellem de unge. For hvor hænger du ud, når du er ung i en landsby? Du er for stor til skolen og klubben, men for ung til det traditionelle forsamlingshus.

I Vesterhavsklyngen har de givet et gammelt klubhus til de unge mellem 15-25 år. Sammen med Kondens Arkitekter er de unge nu i fuld sving med at transformere det blå hus til et nyt mødested, der skal sikre et stærkere ungdomsliv, fællesskab og tilhørsforhold til stedet.

Ungeklyngen i Vestjylland

I landsbyklyngen på Mols har de en anden vision. Her vil de skabe et nyt mødested – et knudepunkt – som skal tiltrække både indfødte og tilflyttere – sommerhusejere og turister.

Idéen er at forbinde skolen og idrætshallen og danne en ny passage til busholdepladsen gennem et nyt hus, der gør, at de eksisterende arealer kan udnyttes bedre og få flere funktioner. Her skal strikkeklubben og menighedsrådet kunne mødes i øjenhøjde, og både børnefamilier og enlige, idrætsudøvere og kulturelskere skal føle sig hjemme.

Knudepunktet i Knebel

 

Baggrund

De seneste tre år har vi drevet kampagnen ’Landsbyklynger’ sammen med DGI og Lokale og Anlægsfonden. Her støttede vi landsbyer, der ville danne landsbyklynger, dvs. et nyt fællesskab på tværs af flere landsbyer. 

Gennem vores arbejde med landsbyklynger har vi set, at landsbyerne står stærkere, når de går sammen i klynger og samarbejder på tværs af traditionelle grænser. Vi så også, at der er et behov for nye eller bedre mødesteder, som alle byer har ejerskab til, og som passer til de nye fællesskaber, der blomstrer frem i klyngerne. Dem vil vi skabe sammen med landsbyklyngerne, nu. 

Landsbyklynger