x

Aabenraa gør fortidens gadekær til fremtidens mødested

Pressemeddelelse 13. april 2010

Forstaden Høje Kolstrup ved Aabenraa mangler et fælles samlingssted. Det er baggrunden for en flok lokale ildsjæles idé om at skabe et moderne gadekær, hvor alle kan mødes på tværs af social, kulturel og religiøs anskuelse. Projektet, der er blevet døbt Aktivt Torv, får nu støtte af Realdania.

Høje Kolstrup består af blandet blokbebyggelse, private andelsboliger og parcelhuse. Boligområdet omfatter også daginstitutioner, skole og Agoraen, der er et kombineret kultur-, fritids- og sportscenter. Men Høje Kolstrup mangler et uforpligtende samlingssted for alle områdets beboere.

Derfor vil lokale ildsjæle og Aabenraa Kommune, som en del af en større områdefornyelse, nu skabe Aktivt Torv – et aktivitets-, oplevelses- og mødested, der skal være nutidens pendant til fortidens gadekær, hvor beboerne i området samles. Det skal være et både formelt og uformelt møderum for alle aldre, alle kulturer og etniske grupper.

Aktivt Torv bliver anlagt som et byrum lige ved Agoraen på et område, der i dag ligger upåagtet og uplejet hen, men er præget af en livlig trafik til og fra skole, børnehaver, fritidshjem og klub. Her vil børn, unge og ældre i fremtiden kunne mødes omkring en række fysiske aktiviteter.

Torvet skal være et trygt og attraktivt sted at slå sig ned og samtidig være et naturligt knudepunkt for områdets bløde trafik. Torvet får både visuel og funktionsmæssig sammenhæng med Agoraen via glasvægge. Det giver mulighed for skabe fælles aktiviteter både udendørs og indendørs.

Aktivt Torv vil bl.a. omfatte amfiteatralske siddepladser, så torvet kan bruges som scene, springvand, spejlbassin til vandleg og skøjtebane, petanquebaner, klatrevæg, små bakker samt et ”motionspitstop” med opbevaringsbokse. Derudover vil syv overdækkede nicher ind mod Agoraen kunne bruges til eksempelvis spillested eller torveboder.

Erik Uldall Hansen fra Torvegruppen ved Høje Kolstrup siger om Realdanias støtte: “Torveprojektet er et lokalt initiativ, der er skabt af lokale ildsjæle og udviklet af lokale interesser. Efter mange års arbejde er det en stor forløsning, der bringer fornyet energi til de aktive i området – Det KAN lade sig gøre. Bevillingen fra Realdania gør også, at Aktivt Torv får en høj kvalitet både i udformning og materialevalg. Det bliver et stort aktiv for området. Vi kan ikke få armene ned.”

”Aabenraa Kommune er glad for, at det lykkes at få realiseret dette projekt, som har været længe undervejs. Ildsjælene i området har været ihærdige og de fortjener, at projektet bliver realiseret til glæde for hele bydelen. Sammen med alle de øvrige aktiviteter og projekter, der er i gang på Høje Kolstrup, vil realiseringen af Aktivt Torv betyde et kæmpe løft for hele området, og den støtte Realdania yder til projektet vil betyde, at kvaliteten på torvet får et højt niveau,” siger Bo Riis Duun, Planafdelingen, Aabenraa kommune.

”Realdania har stor fokus på både social og sundhedsmæssig bæredygtighed. Med Aktivt Torv får Høje Kolstrup et mødested, der giver mulighed for fysik bevægelse og fælles oplevelser for alle områdets beboere, og som samtidig kan modvirke ensomhed og fremmedgørelse og styrke fællesskabet i forstaden,” siger Anne-Mette Gjeraa, projektleder i Realdania.