x

Farvel ghetto-image: Høje Kolstrup fejrer bydelsfornyelse til 200 mio. kr.

Pressemeddelelse 19. april 2012

I løbet af de seneste fem år har bydelen Høje Kolstrup i Aabenraa gennemgået en fantastisk forvandling. Fra et område med et lidt trist udseende og et trist image til et område, der i dag sprudler af aktivitet og optimisme.

Det er fem års arbejde med netværksdannelse blandt bydelens beboere, foreninger og institutioner samt massive investeringer i områdefornyelse, der gør, at Høje Kolstrup nu kan sætte et festligt punktum for forvandlingsprocessen med en indvielsesfest lørdag den 28. april.

Over 200 millioner kroner er brugt på renovering af boligblokke, forskønnelse af området og anlæg af nye stier. Kronen på værket er det ny Bydelscenter Høje Kolstrup. Bydelscenter Høje Kolstrup består af to byfornyede områder ved Agoraen og Høje Kolstrup Skole på Nyløkke. Det ene område består af et nyanlagt Aktivt Torv med scene, trappesiddepladser, vandfontæner og solsejl. Det andet område mellem Agoraen og skolen består af en ny multibane, nye legepladser og en unik skateboardbane i beton, hvis lige kun findes i Fælledparken i København og i Multiparken i Helsingør. Betonen er støbt af amerikanske eksperter, der rejser kloden rundt og lever af at støbe de glatteste skateboardbaner.

Bydelscenter Høje Kolstrup har fået støtte af Lokale- og Anlægsfonden, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Aabenraa Kommune. Men det hører også med til historien, at Crazy Daisy-millionæren Carsten Stokholm Mikkelsen, kendt fra TV2-udsendelserne ”Den hemmelige millionær”, donerede 100.000 meget vigtige kroner til projektet i en af TV2’s udsendelser. De 100.000 kroner blev nemlig brugt på at få beskrevet og rentegnet et flot projekt.

- Jeg tror på, at de professionelle skitser og projektbeskrivelsen var med til at overbevise vores samarbejdspartnere herunder Realdania og Lokale- og Anlægsfonden om, at det var en god idé at støtte dette projekt, siger halinspektør i Agoraen, Erik Uldall Hansen, der er en af de lokale ildsjæle i områdefornyelsen af Høje Kolstrup.

Bydelsfesten for Høje Kolstrup begynder klokken 12 og varer hele dagen med musik og underholdning. Den officielle indvielse foregår klokken 13, hvor borgmester Tove Larsen og andre talere indvier det Aktive Torv.

- Det har været en fantastisk oplevelse at være vidne til, hvordan Høje Kolstrup virkelig er blomstret op, og hvordan opfattelsen af Høje Kolstrup har ændret sig. Både blandt bydelens egne beboere, men så sandelig også blandt alle kommunens borgere. Høje Kolstrup er blevet et rigtig godt, flot og trygt sted at bo. Og vi forventer, at bydelens positive udvikling vil fortsætte, når mange af medarbejderne til de op til 2000 nye arbejdspladser på det nye sygehus, forhåbentlig vil vælge at bosætte sig i Høje Kolstrup, der ligger tæt på sygehuset, siger borgmester Tove Larsen.

Allerede fredag den 27. april indvier de unge områderne på Nyløkke med et StreetParty fra klokken 14 – 22. StreetParty er arrangeret i et samarbejde mellem Høje Kolstrup, Streetmekka Sønderjylland og Aabenraa Kommune. Der bliver underholdning og muligheder for at deltage i forskellige workshops inden for steetkultur; rap, dance, hip hop, BMX, skate og graffiti.

Forvandlingen af Høje Kolstrup er en proces, der har gået på flere ben: Områdefornyelsen af Bydelscenter Høje Kolstrup er blot ét af benene. Et andet ben er den renovering og forskønnelse af boligblokkene, som boligforeningerne har foretaget med støtte fra Landsbyggefonden. Et tredje ben er Den Sociale Helhedsplan som Aabenraa Kommune og boligforeningerne har gennemført fra 2007 til 2011. Til sammen er der investeret 210 mio. kr. i renovering af boliger og boligsociale tiltag. Den Sociale Helhedsplan har haft som mål at skabe flere aktiviteter, øget trivsel og bedre image. Og det er lykkedes, viser den imageundersøgelse, der blev foretaget i slutningen af 2011.

FAKTA
• Områdefornyelsen af Bydelscenter Høje Kolstrup har kostet i alt 14,2 mio. kr.
• Aabenraa Kommune har bevilget 4 mio. kr.
• Lokale- og Anlægsfonden bidrager med 2,9 mio. kr.
• Realdania 2,3 mio. kr.
• Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 5 mio. kr.
(beløbene er ekskl. moms)