x

Sønderborg får ny koncertsal og havnebyrum

Pressemeddelelse

9. april 2003

60 mio. kr. fra Fonden Realdania sætter nu for alvor Sønderborg på det musikalske Danmarkskort. Den sønderjyske region får støtte til opførelsen af en ny koncertsal med plads til over 800 tilhørere. Salen skal være en integreret del af det store byggeri, som Syddansk Universitet og Forskerpark Syd forbereder på de tidligere DSB-arealer ned mod Als Sund. Foruden koncertsalen omfatter tilsagnet fra Realdania også et nyt havnebyrum. Det forventes, at det samlede byggeri vil stå færdigt i 2006.

Borgerne i Sønderborg kan se frem til en koncertsal, der vil sikre Sønderjyllands Symfoniorkester optimale rammer til sine koncerter. Arkitektfirmaet 3XNielsen har på tegnebrættet forvandlet et auditorium til en koncertsal med balkoner og over 800 tilhørerpladser. Akustik, lyssætning og sceneforhold er optimale og vil kunne give musikere og publikum de bedst mulige rammer. Og mens salen om aftenen fyldes med orkestermusik, vil universitet og forskerpark anvende den til forelæsninger og konferencer i dagtimerne.

Samtidig har Sønderborg Kommune besluttet at være garant for at skaffe 16 mio. kr. til nye hjemstedsfaciliteter – øvelokaler, instrumentrum, kontorer - så orkestret ikke blot får samlet sine aktiviteter, men også får faciliteter, der er skræddersyet til de særlige behov, et landsdelsorkester med 66 musikere har.

Borgmester A. P. Hansen, Sønderborg udtaler: ”at en smukkere gave kan man ikke forestille sig i forbindelse med Sønderjyllands Symfoniorkesters 40 års jubilæum i 2003, og en smukkere gave kan man ikke forestille sig i forbindelse med Sønderborgs  750 års jubilæum i 2006.

3XNielsen vandt i november sidste år konkurrencen om at udforme et markant byggeri til universitet og forskerpark. Med et åbent byggeri, der veksler i skala har arkitektfirmaet slået tonerne an til et samspil med omverdenen, som nu yderligere vil forstærkes af den nye koncertsal.
 
Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet, glæder sig over Fonden Realdanias blik for visioner. ”Med salen får vi et smukt og særdeles synligt bevis på et samarbejde, der kan blive til gavn og glæde for hele regionen. Hver for sig har hverken kommune, forskerpark, universitet eller kulturliv mulighed for at løfte en så utraditionel opgave. Men når vi lader være at tænke i kasser og lægger vores kræfter sammen, får vi alle det vi har brug for”, siger han.

Adm. direktør Flemming Borreskov fra Fonden Realdania mener, at der er tale om et enestående  projekt, der med enkle arkitektoniske greb formår at samle universitet, forskerpark og koncertsal i en helhed omkring Sønderborgs havnefront: ”Vi bidrager til at skabe et offentligt havnebyrum, som byens beboere og gæster forhåbentlig vil få stor glæde af”, siger Flemming Borreskov.

Adm. direktør Jørgen Mads Clausen er overbevist om, at koncertsalen på længere sigt vil være med til at styrke udviklingen i den syddanske region:  ”I en tid med stigende international konkurrence er det afgørende, at regionen har adgang til den viden og de kompetencer, der kan skabe vækst. Vi skal være i stand til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft – og det kan vi blandt andet gøre ved at skabe et levende uddannelses- og kulturliv. Vi har alle et ansvar for at skabe rammer, der gør det attraktivt at bo i regionen”, siger Jørgen Mads Clausen.

Sønderborg Kommune bidrager også med anlæggelse af nye p-pladser. De penge, som Syddansk Forskerpark og Syddansk Universitet har afsat til auditorium, indgår på samme måde i projektet.

Hele byggeriet skal rumme Syddansk Universitet i Sønderborg på 14.500 kvadratmeter og Syddansk Forskerpark på 6.500 kvadratmeter. Desuden skal indpasset et stationsareal på 100-150 kvadratmeter, idet bebyggelsen vil få sin egen DSB-station.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666.
Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet telefon 6550 1030.
Adm. direktør Jørgen Mads Clausen, Danfoss/Forskerpark Syd, tlf. 7488 2851
Borgmester A. P. Hansen, Sønderborg, tlf. 7412 6060

Faktaark

Ny Koncertsal og nyt havnebyrum  

Syddansk Universitet og Forskerpark Syd A/S indgik i foråret 2001 en aftale om et fællesbyggeri for at stimulere og udbygge samarbejdet mellem erhvervslivet og forsknings- og uddannelsesmiljøerne i den sønderjyske region. Dette byggeri udvides nu med en koncertsal og hjemstedsfaciliteter for Sønderjyllands Symfoniorkester samt et nyt havnebyrum.

Grund – bebyggelsesmulighed 34.000 m2

Byggeriet placeres direkte ned mod Als Sund, tæt ved Kong Chr. D X’s Bro ved
den nuværende station i Sønderborg.

Der anlægges en promenade langs sundet, der ligesom andre udearealer bliver tilgængelig for såvel medarbejdere og studerende som Sønderborgs borgere.

Bebyggelsen får sin egen DSB-station, idet der indpasses et stationsareal på 100-150 kvadratmeter.

Bebyggelse, 1. etape                                                 25.100 m2, fordelt på

Syddansk Universitet:                                                    14.000 m2
Koncertsal og øvelokaler:                                                4.600 m2
Forskerpark Syd:                                                              6.500 m2

Entrepriseomkostninger                                          316 mio. kr., heraf

Syddansk Universitet:                                                     186 mio. kr.
Koncertsal og øvelokaler:                                                 60 mio. kr.     
Forskerpark Syd:                                                               70 mio. kr.

Kapacitet i h. t. programoplæg

Syddansk Universitet:

- 600 studerende og 100 ansatte

Koncertsal og øvelokaler:

- Tilhørerpladser – cirka 800 sæder

- Hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester – cirka 70 ansatte 

Forskerpark Syd

- 280 ansatte

Indhold:

Universitetets del skal rumme arealer til:

Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitetsbibliotek samt fælles service og administration

Forskerparkens del skal rumme arealer til:

Mærsk Data Defence A/S, Danfoss Corporate Ventures, Center for Software Innovation, Center for Product Development, Forskerpark Hotel samt forskerpark service og administration.

Tidsplan

Projektering, start:                                  Primo 2003
Udførelse, start:                                      Primo 2004
Byggeri afleveret:                                  Medio 2006
Ibrugtagning:                                       Sommer 2006

Donationer

Bitten og Mads Clausens Fond har doneret 30 mio. kr. til universitet.

Sønderborg Kommune har afsat 40 mio. kr. til grundkøb m. v .til universitetsformål samt garanteret 16 mio. kr. til hjemstedsfaciliteter for Sønderjyllands Symfoniorkester og 5 mio. kr. til parkeringsanlæg for bebyggelsen.

Fonden Realdania har doneret 60 mio. kr. til integration af en koncertsal i projektet og etablering af et nyt havnebyrum  i form af en promenade ned mod Als Sund.