x

Nyt fra storbyggeriet i Sønderborg

Pressemeddelelse

26. april 2004

Styregruppen for byggeriet af Syddansk Universitet, Forskerpark Syd, koncertsalen og lokaler til Sønderjyllands Symfoniorkester i Sønderborg har udsendt følgende pressemeddelelse: Styregruppen for byggeriet af Syddansk Universitet, Forskerpark Syd, koncertsalen og lokaler til Sønderjyllands Symfoniorkester i Sønderborg har på styregruppemødet i fredags besluttet følgende:

Grundmodningen
Entreprenør Ove Arkil, Haderslev, er valgt som entreprenøren der skal gøre byggepladsen klar, udgrave for bygninger, fjerne forurenet jord og sørge for hovedkloak og kystsikring. Prisen er 8 mio. kr. Ove Arkil ventes at kunne gå i gang med arbejdet den 10. maj.

Byggeriet – valg af storentreprenør
Projektet er udbudt som Tidligt udbud, hvilket betyder, at interesserede entreprenører kan melde sig. Det er i sig selv en spændende og ny udbudsform – som Tore Fridell fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger kan fortælle mere om. Hun er at træffe på tlf. 4016 9623.

I alt 17 danske entreprenører og 1 svensk entreprenør har meldt sig. De har indsendt et omfattende materiale for at blive udvalgt til at være med til at færdigprojektere byggeriet og til at opføre det. Blandt de 18 bliver der valgt fire.

Byggeriets rådgivere er gået i gang med at gennemgå materialet, så de fire kan udvælges og få besked efter næste møde i projektets styregruppe den 17. maj. Det totale budget for det samlede projekt er alt inklusive i niveauet en halv milliard kroner.

Sloth Møller Rådgivende ingeniører i Sønderborg og ingeniørfirmaet Søren Jensen A/S er valgt som byggeledelse for det samlede bygningskompleks, og Sønderborg Kommunes kommunikationschef Kristian Pallesen er valgt som pressekontaktperson for byggeriet.

Fonden Sønderborg Koncertsal
Vedtægterne for ”Fonden Sønderborg Koncertsal” er nu godkendt af parterne, så fonden formelt kan etableres. Koncertsalsfonden stiftes af Realdania.

Fondens formål er at opføre, eje og drive en koncertsal som en del af det samlede bygningskompleks langs havnefronten i Sønderborg ved Sønderborg Station.

Fonden ledes af en bestyrelse med denne sammensætning. Fra Sønderborg Kommune borgmester A. P. Hansen, byrådsmedlem Jan Nicolaisen og direktør Steen B. Laursen. Fra Fonden Syddanske Forskerparker direktør Kirsten Lehm.

Fra Syddansk Universitet universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen. Repræsentanten fra Sønderjyllands Amt ventes udpeget på næste møde i amtets økonomiudvalg først i maj.

Omfang
Bygningskomplekset kommer foruden Koncertsalen også til at indeholde Syddansk Universitet, Forskerpark og lokaler til Sønderjyllands Symfoniorkester. Der er således fire bygherrer, der opfører hver sin del af bygningskomplekset som ejerlejligheder med fællesarealer.

Venlig hilsen
Kristian Pallesen, Kommunikationschef
Tlf. direkte 7412 6057