x

Esbjergs ting- og arresthus er tegnet af arkitekt H.C. Amberg i 1892 og består af to bygninger, der begge er fredede. Arresten blev brugt indtil 1947. Under 2. Verdenskrig brugte tyskerne huset. Tinghuset var i brug til 1970, og som de sidste forlod byrådet huset i 1976.


Huset er opført i stilen historicisme i den sidste del af perioden med en klar reference til middelalderen. Det imposante bygningsværk står med sit knap 30 meter høje tårn, små spir med finurlige kupler, gesimser og kamtakker som et kraftfuldt udtryk for den fremstormende by, der i tiden fra havnen blev anlagt i 1868 voksede eksplosivt.

Realdania By & Byg købte det historiske bygningsværk i 2010, og efter en gennemgribende restaurering binder huset byens fortid, nutid og fremtid sammen. Bygningen er på én gang en tidslomme og et nutidigt, pulserende hus, som danner ramme om nye kulturelle, turistmæssige og erhvervsmæssige arrangementer.

Ejendommen huser i dag byens turistkontor og bryllupsalen til borgerlige vielser. Salen anvendes også til receptioner, møder, konferencer, udstillinger m.m. Arresten er blevet til moderne kontorlokaler for en række medarbejdere og ildsjæle, der støtter ungdommen i byen: Klubmedarbejdere, SSP-medarbejdere, forebyggelseskonsulenter og Natteravnene.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Galleri

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Arkitekten

Arkitekten

H.C. Amberg (1837-1919) tog afgang fra Akademiet i 1865 og tegnede undervejs hos M.G. Bindesbøll, Chr. Hansen og F. Meldahl.

Amberg blev oplært i og anvendte de historiske stilarter og motiver. Hans nybyggerier var grundlæggende forankret i historicismen med træk fra skønvirkeretningen. Af nybyggerier, foruden Esbjerg ting- og arresthus, kan Arresthuset i Ribe, hovedbygningerne til Pallisbjerg Gods ved Ulfborg og Vindeholme Slot på Lolland nævnes.

I restaureringssammenhænge var H.C. Amberg mere nænsom og respektfuld i forhold til bygningernes stand og autenticitet end mange af hans samtidige, f.eks. Herholdt og Storck. Hans hovedværk var restaureringen af Ribe Domkirke 1882-1904.

Amberg indtrådte i Arrestkommisionen nogenlunde samtidig med overdragelsen af opgaven i Esbjerg. Amberg opnåede derfor med tiden stor ekspertise inden for denne type af bygninger.

 

Restaurering

Da Realdania By & Byg i 2010 overtog ejendommen, stod Tinghuset ganske velholdt efter en stor restaurering i år 2000. Til gengæld havde arresten ikke været i brug siden 1947.

Tinghuset har gennemgået en lettere restaurering og genopfriskning af alle overflader også udvendigt, hvor ødelagt materiale er blevet udskiftet.

Transformationen af arresten har været en balancegang mellem en fastholdelse af stemningen og de mange originale detaljer og samtidig skabe brugbare rum. Enkelte steder er vægge gennembrudt for at skabe større rum med mere dagslys, men udført så den originale struktur er synlig og råheden fastholdt.

Gården, der desuden har fået ny belægning og beplantning, har også fået endnu en port, der for alvor åbner gården for borgere og besøgende.

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}