x

På Esbjergs centrale torv ligger Ambergs ting- og arresthus. Det står i dag som et kraftfuldt udtryk for den fremstormende by, der i tiden fra havnen blev anlagt i 1868 voksede eksplosivt. Husets sten, mørtel og spær er håndgribelige resultater af esbjergensernes pionerånd og handlekraft, der også sikrede Esbjerg en plads som selvstændig retskreds, købstad og kommune – huset er ubestrideligt byens hus.

Da ting- og arresthuset stod færdigt i 1892 var det ikke blot et markant hus i byen – det har sprængt skalaen i Esbjerg, der endnu havde en meget beskeden størrelse. Fra 1890 til 1900 steg indbyggertallet fra 4.000 til 13.000. Det uforholdsmæssigt store byggeri var en hensigtserklæring fra opkomlingen Esbjerg, som udfordrede de etablerede administrationsbyer Ribe og Varde

Esbjergs ting- og arresthus er tegnet af arkitekt H.C. Amberg og består af to bygninger, der begge er fredede. Arresten blev brugt indtil 1947. Under 2. Verdenskrig brugte den tyske besættelsesmagt huset. Tinghuset var i brug til 1970, og som de sidste forlod byrådet huset i 1976.

Huset er opført i stilen historicisme i den sidste del af perioden med en klar reference til middelalderen. Det imposante bygningsværk står med sit knap 30 meter høje tårn, små spir med finurlige kupler, gesimser og kamtakker som et kraftfuldt udtryk for den fremstormende by, der i tiden fra havnen blev anlagt i 1868 voksede eksplosivt.

Det gamle ting- og arresthus i Esbjerg er i sin grundlæggende struktur det samme hus, som blev bygget for mere end 100 år siden. Men tilført nogle få nye elementer som husets fortid, nutid og fremtid sammen.

Det er i dag Esbjerg Kommune, der er lejer af både forhus og baghus.

Arkitekten

Arkitekten

H.C. Amberg (1837-1919) tog afgang fra Akademiet i 1865 og tegnede undervejs hos M.G. Bindesbøll, Chr. Hansen og F. Meldahl.

Amberg blev oplært i og anvendte de historiske stilarter og motiver. Hans nybyggerier var grundlæggende forankret i historicismen med træk fra skønvirkeretningen. Af nybyggerier, foruden Esbjerg ting- og arresthus, kan Arresthuset i Ribe, hovedbygningerne til Pallisbjerg Gods ved Ulfborg og Vindeholme Slot på Lolland nævnes.I restaureringssammenhænge var H.C. Amberg mere nænsom og respektfuld i forhold til bygningernes stand og autenticitet end mange af hans samtidige, f.eks. Herholdt og Storck. Hans hovedværk var restaureringen af Ribe Domkirke 1882-1904.

Amberg indtrådte i Arrestkommisionen nogenlunde samtidig med overdragelsen af opgaven i Esbjerg. Amberg opnåede derfor med tiden stor ekspertise inden for denne type af bygninger.