x

Amtmandsboligen i Hjørring er tegnet af den nyklassicistiske arkitekt Hack Kampmann.

Bygningskomplekset er et meget fint eksempel på Kampmanns arbejde med kombinationen af proportioner og detaljer, høj funktionalitet og byggetekniske velfungerende elementer. Samtidig er det en elegant repræsentant for Kampmanns tid som kgl. bygningsinspektør i det nordlige Jylland i perioden 1892 til 1920; måske endda det bedste eksempel i landet på et magtens hus sat ind i den lokale og regionale sammenhæng.


Amtmandsboligen med de to sidefløje og domestikfløjen mod øst er opført som ét hus. Kort efter er tilføjet endnu en administrationsfløj mod vest. 

Hovedhuset er i to etager, mens fløjene er i en etage. Hovedbygningen har været anvendt til beboelse med stuer forneden og soveværelser på første sal. Sidebygningerne har været anvendt til henholdsvis amtsadministration og husholdning. Den oprindelige ruminddeling, døre og paneler er i vid omfang bibeholdt.

Den store have er formentlig anlagt allerede i 1820'erne. Oprindelig var der flere sådanne store haver i Hjørring, men denne er den eneste bevarede. Havens klenodier er det lille lysthus samt en pergola med efeu - begge dele oprindelige. Foran amtmandsboligen er der et lille anlæg med græs og træer.

Bygningen med omliggende haveanlæg, mure, træer og lysthus blev fredet samlet.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Hack Kampmann

Hack Kampmann

Hack Kampmann er provstens søn fra Hjørring, der blev en af landets bedste arkitekter. Kampmann levede fra 1856-1920. Han blev murersvend i 1874 og gik på Kunstakademiet 1873-78. I 1883 studerede han på Ecole des Beaux-Arts i Paris.

Kampmanns baggrund som murer kommer tydeligt til udtryk i mange af hans bygninger, som røber stor indsigt i murerfagets muligheder. De gennemdyrkede og gennemtegnede detaljer, tegnet med sikker hånd af Kampmann selv, præger mange af hans værker, uden at han af den grund mister grebet om helheden.

Som arkitekt opførte han i årene 1897-1902 bl.a. Aarhus Toldkammer, Aarhus Teater, Statsbiblioteket og Villa Kampen.  Han kom også til at tegne toldkammeret i Viborg, Aalborg, Skagen, Horsens, Frederikshavn og Hjørring.

Læs mere om Kampmanns imponerende virke som arkitekt og amtmandsboligen i Realdania By & Bygs udgivelse.

Køb eller download bogen gratis her


Restaurering

Restaurering

Ved overtagelsen var den oprindelige ruminddeling, døre og paneler i stort omfang bibeholdt, så restaureringen har primært koncentreret sig om at udskifte defekt materiale, afmontere nedhængte lofter og fjerne tæpper og linoleum fra de oprindelige trægulve. Målet har været at genskabe den karakter og ånd, som arkitekt Hack Kampmann byggede huset i, og give rummene deres oprindelige udtryk tilbage. Husets indvendige farver er således også valgt i tråd med datidens tilgang og brug af farver.

Restaureringen blev afsluttet i 2014, og huset er nu med til at understøtte den revitalisering, der foregår i Hjørrings bymidte i samspil med byens centrale plads og et planlagt teateroplevelseshus på den gamle rutebilstations grund.

Huset er lejet ud til Hjørring Kommune, der vil åbne det og anvende det på en måde, så byens borgere kan få mest mulig glæde af både hus og have.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}