x

Amtmandsboligen er tegnet af Hack Kampmann i 1910 som embedsbolig og administration for kongens repræsentant i det nordlige Jylland. Amtmandsboligen og den tilhørende have, der oprindeligt var væsentlig større, er i dag fredet som et samlet anlæg, der vidner om Kampmanns formåen som arkitekt og samtidig også står som et eksempel på et 'magtens hus'. 

Ejendommen tjente sit oprindelige formål frem til 1970, hvorefter den overgik til Kommunen. I mange år fungerede den som ret i Hjørring, indtil Realdania By & Byg købte ejendommen i 2010. Amtmandsboligen med have indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af enestående dansk arkitektur, der repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år og er med til at fremme en levende bygningsarv. 

Bygningskomplekset er et meget fint eksempel på Kampmanns arbejde med kombinationen af proportioner og detaljer, høj funktionalitet og byggetekniske velfungerende elementer. Arkitekturen er nyklassicistisk, men de hjemlige himmelstrøg er ikke glemt – den blanke mur, granit og det røde tegltag lader os vide, at vi er i Danmark.

Amtmandsboligen er samtidig en elegant repræsentant for Kampmanns tid som kgl. bygningsinspektør i det nordlige Jylland i perioden 1892 til 1920; måske endda det bedste eksempel i landet på et magtens hus sat ind i en lokal og regional sammenhæng. Både i funktion, disponering og arkitektur giver boligen mindelser om fortidens store herregårdsanlæg. Over hoveddøren står der "Herren være min hjælper".

Den store have er formentlig anlagt allerede i 1820'erne. Oprindelig var der flere sådanne store haver i Hjørring, men denne er den eneste bevarede. Havens klenodier er det lille lysthus samt en pergola med efeu. Foran amtmandsboligen er der et lille anlæg med græs og træer. Både haven og forpladsen er væsentlige dele i det integrerede kompleks, der understreger husets dualitet som familiebolig og magtcentrum.

Bygningen med omliggende haveanlæg, mure, træer og lysthus blev fredet samlet.

Læs mere om Realdania By & Byg

Arkitekt Hack Kampmann

Hack Kampmann levede fra 1856-1920. Han blev murersvend i 1874 og gik på Kunstakademiet 1873-78. I 1883 studerede han på Ecole des Beaux-Arts i Paris.

Kampmanns baggrund som murer kommer tydeligt til udtryk i mange af hans bygninger, som røber stor indsigt i murerfagets muligheder. De gennemdyrkede og gennemtegnede detaljer, tegnet med sikker hånd af Kampmann selv, præger mange af hans værker, uden at han af den grund mister grebet om helheden.

I årene 1897-1902 tegnede Kampmann bl.a. Aarhus Toldkammer, Aarhus Teater, Statsbiblioteket og Villa Kampen.  Han kom også til at tegne toldkammeret i Viborg, Aalborg, Skagen, Horsens, Frederikshavn og Hjørring.


Restaurering

Ved Realdania By & Bygs overtagelse var den oprindelige ruminddeling, døre og paneler i stort omfang bibeholdt, så restaureringen har primært koncentreret sig om at udskifte defekt materiale, afmontere nedhængte lofter og fjerne tæpper og linoleum fra de oprindelige trægulve. Målet har været at genskabe den karakter og ånd, som arkitekt Hack Kampmann byggede huset i, og give rummene deres oprindelige udtryk tilbage. Husets indvendige farver er således også valgt i tråd med datidens tilgang og brug af farver.

Restaureringen blev afsluttet i 2014, og huset er nu med til at understøtte den revitalisering, der foregår i Hjørrings bymidte i samspil med byens centrale plads og teatret på den gamle rutebilstations grund.

Huset er lejet ud til Hjørring Kommune. Huset er semi-offentligt i relation til dets funktioner, og haven er tilgængelig for byens borgere som en lille park.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse