x

Bygningsarv gør din bolig mere værd

Pressemeddelelse 4. marts 2015

Danmarks bevaringsværdige bygninger er mere end gode oplevelser og øget livsværdi. Ny analyse opgør bygningsarvens værdi i kroner og ører – og viser, at hvis et hus er bevaringsværdigt, eller ligger i et område med bevaringsværdige boliger og bygninger, så stiger salgsprisen markant.

Bygningsarven er penge værd for boligejere over hele landet. Det viser analysen ”Værdien af bygningsarven”, som konsulenthuset Incentive sammen med Dansk Bygningsarv har udført for Realdania.

Blandt hovedkonklusionerne i analysen er, at bygningsarv betyder:

 • 30 % højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse
 • 13 % højere priser for boliger i områder, der har mere end 15 % bevaringsværdige bygninger. (I faktaarket nedenfor vises data for Hasseris, Lønstrup og Troense)

”Analysen er den første nogen sinde, der opgør den danske bygningsarvs værdi i kroner og ører, og med den har vi et bevis for, at bevaringsværdige boliger udgør et økonomisk potentiale for boligejere over hele landet. Med den viden håber vi, at borgere sammen med erhvervsliv og kommuner i højere grad vil værne om og udvikle bygningsarven. Det betaler sig. Også økonomisk,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Ikke kun boligejerne får værdi af bygningsarven. Med kulturhistorie og arkitektur tiltrækker bygningsarven turister og nye beboere til et område. Det smitter af på erhvervslivets omsætning og skaber jobs, hvilket har en positiv effekt på kommunernes økonomi.

”Mange steder rundt om i landet står der gamle, smukke huse, som udgør en uudnyttet ressource. Men hvis vi mere målrettet arbejdede for at restaurere bygningsarven, ville landdistrikterne stå med et unikt værktøj, der kan tiltrække nye borgere, nye investorer og nye besøgende. Som det er i dag, ser vi desværre ofte, at bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger står og forfalder. Vi skal blive gode til at tage hånd om det, som har et økonomisk levegrundlag baseret på turisme eller anden indtægt. Dermed kan bygningsarven være et vigtigt indsatsområde for at skabe nyt liv i landdistrikterne,” siger Hans Peter Svendler.

Konference: Bygningsarvens værdi

4. og 5. marts inviterer Kulturstyrelsen, Realdania og Naturstyrelsen til todages konference, der, udover at lancere analysen om bygningsarvens økonomiske værdi, også afslutter det femårige initiativ Bygningskultur 2015.

Læs flere nøgletal fra rapporten nedenfor. Hele analysen kan downloades i boksen i højre side.

Analysen viser bl.a., at bygningsarven på landsplan gennemsnitligt hæver prisen på boliger:

 • 30 % højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse.
 • 13 % højere priser for boliger i områder, der har mere end 15 % bevaringsværdige bygninger

For at illustrere pointerne ser analysen nærmere på en række byer, hvor kommune og borgere har gjort en særlig indsats for at bevare bygningsarven.

 • Hasseris: 31 % højere salgspriser end resten af Aalborg.
 • Lønstrup (bykerne): 89 % højere salgspriser end resten af Lønstrup.
 • Troense: 93 % højere salgspriser end den nærliggende by Eskær.

Analysen viser med udgangspunkt i Ribe bl.a., at bygningsarven tiltrækker turister og skaber indtjening for både erhvervsliv og kommune:

 • 2/3 af alle overnattende turister i Ribe kommer på grund bygningsarven.
 • Erhvervslivet i Ribe får 92 millioner kroner i ekstra årlig omsætning på grund af bygningsarven.
 • 136 flere ansatte i Ribe på grund af bygningsarven.
 • De 136 jobs giver Esbjerg Kommune 14 millioner kroner i ekstra årlige indtægter.