x

Danmarks mest unikke naturlandskab

Der, hvor Rømødæmningen møder Sønderjylland, ligger en oplagsplads. Her lagres digemateriale til brug for reparationer og forhøjelse af diger i området omkring Vadehavet. Digerne er en integreret del af landsdelens historie og markerer menneskets forsøg på at styre naturens voldsomme kræfter.

Opkørslen til Rømødæmningen markerer også overgangen fra det inddæmmede kulturlandskab i marsken til Verdensarv Vadehavet - Danmarks mest unikke naturlandskab. Området veksler mellem den frodige jords tiltrækning og den truende nærhed til havet med tilbagevendende oversvømmelser og fare for stormflod. men hvor skulle man som turist starte oplevelsen? Vi har støttet etableringen af ankomstfaciliteter og styrket den sammenhængende oplevelse af landskabet.  

Ny ankomst til Nationalpark Vadehavet

Fra diget kan man opleve Vadehavet med tidevandets, vindens og sandets skabelse af nye landskaber på den ene side og menneskets regulerede landskab på den anden.
Med velkomsten til vadehavet er der skabt en stærk og entydig port til UNESCOs verdensarv og Nationalpark Vadehavet. Med en række forskellige arkitektoniske  greb, som formidler og forstærker oplevelsen af naturen, det flade land og den høje himmel, er naturoplevelsen blevet mere sammenhængende. 

Helt konkret er der etableret ankomstfaciliteter, som definerer starten på en sammenhængende oplevelse. En sti og fodgængerbro skaber forbindelse og forstærker indtrykket af stedet og landskabet. Og endelig skaber et nyopført kunstigt værft – en lille jordhøj – udsigt over marsk, dige, klæggrav, forland og over vidtstrakte vader og hav. 

Stedet Tæller

Projektet er støttet gennem kampagnen Stedet Tæller, der sætter fokus på potentialerne i yderområderne.

Kampagnen Stedet tæller