x

De lokale potentialer

Danmarkskortet forandres radikalt i disse år. Den økonomiske vækst koncentreres i de større byer, mens en del yderområder kæmper med afvandring, en bygningsmasse i forfald og mangel på arbejdspladser. Men yderområderne rummer samtidig masser af muligheder og potentialer, der venter på at blive udnyttet.

I årene 2011-2016 har kampagnen Stedet Tæller støttet kommuner og ildsjæle i at udvikle yderområdernes potentialer. Der har været stor interesse for kampagnen. Vi modtog 242 ansøgninger og i alt har 36 projekter fået støtte. 

De mange projekter spænder vidt, men fælles er, at de bygger på det særlige, der får et sted til at tælle: Udstrakte landskaber eller kyst. Velbevarede kulturmiljøer, lokale erhvervstraditioner og fællesskab. Ro og plads. 

Og projekterne viser til sammen, at meget forskellige lokale elementer kan aktiveres og genopfindes som omdrejningspunkt for nye oplevelser, lokal stolthed og livskvalitet. 

De samlede erfaringen fra Stedet Tæller er: 

  1. Aktivering af stedbundne potentialer skaber ’bløde’ og ’hårde’ effekter
  2. Fysiske projekter er gode greb til at skabe positiv udvikling
  3. Fælles strategisk afsæt styrker den samlede effekt af flere projekter 
  4. Kobling af ”hardware” og ’software” projekter giver ekstra effekt
  5. Bredt forankret samarbejde skaber bæredygtige projekter.

Som led i kampagnen er der udviklet en række analyser og publikationer, som du kan hente mere viden og inspiration i: 

”Stedet Tæller – perspektiver og erfaringer” fra 2017

”Fundament for muligheder – Effekter af investeringer i kystbyers byggede miljø” fra 2016

”Håndbog for projektudvikling” fra 2014

"Agenda Y – Yderområdernes potentialer” fra 2012 

 

Podcasts

Vi har produceret to podcasts i samarbejde med journalist Susanna Sommer, som har besøgt feriebyen Marielyst på Falster og Camønoen på Møn.

 

Hør vores andre podcasts:

Podcasts

Projekter støttet gennem kampagnen

Kampagnen er delt op i tre fokusområder, som er vist på kortet nedenfor:

  Mulighedernes Danmark,

Steder i landskabet  

 Kvalitet i kysternes turistbyer

Yderområdernes potentialer

Stedet tæller er støttet gennem vores initiativ Yderområdernes potentialer. I initiativet har vi blandt andet fokus på at stedspecifikke kvaliteter skal være driver for positiv omstilling.

Initiativet Yderområdernes potentialer