x

Huset er opført til Arne Jacobsen og hans familie. Huset er Arne Jacobsens første eksempel på en bebyggelse med inspiration fra den internationale funktionalisme. Selvom huset endnu rummer aspekter fra den borgerlige villa, peger det også fremad mod nye tider. Samtidig genkendes Jacobsens karakter og stil tydeligt i husets rum og mange bevarede detaljer.

To væsensforskellige byggekonstruktioner

Ejendommen repræsenterer på én og samme tid to væsensforskellige byggekonstruktioner inden for den samme arkitektoniske stilart. Den oprindelige bolig fra 1929 med to etager og tagterrasse er i sin grundkonstruktion opført som traditionelt muret byggeri. I 1931 blev der tilføjet en tegnestuefløj med garage og sammenbygget drivhus opført som ren jernbetonkonstruktion.

At hovedhuset er opført som traditionelt murværk med hvidt puds er paradoksalt, da det netop var dette, Jacobsen og funktionalismen ville væk fra; drømmen var et hus i beton, hvilket ikke var lovligt at opføre på tidspunktet, hvorfor Jacobsen måtte vælge den anden metode - altså et hus "der ligner noget, det ikke er" fremfor tidens nye strømninger om ærlighed i form og funktion.

Hvis du ønsker at se huset, kan det ske gennem Realdania By & Byg Klubben. Huset er udlejet til privat beboelse, og øvrig adgang kan kun efter aftale. Kontakt info@realdaniabyogbyg.dk for evt. besigtigelse.

Arkitekt

Arkitekt

Arne Jacobsen (1902-1971) markerede sig stærkt og personligt i dansk arkitektur og design gennem sine mange forskelligartede arbejder fra bygningsopgaver til møbler og brugskunst. Det er karakteristisk for ham, at flere af hans bygninger ned til mindste detalje blev udstyret med inventar tegnet af ham selv.

Arkitekten Arne Jacobsen var med sin mangesidede artistiske begavelse en fremtrædende og international kendt repræsentant for den af Le Corbusier og Bauhausskolen udformede funktionalisme. Blandt hans kendteste arbejder i den hvide stil hører boligbebyggelsen Bellavista, Bellevue Teateret og Bellevue Badet i Klampenborg, som sammen med de 18 rækkehuse i komplekset Søholm var med til at sikre Arne Jacobsens internationale gennembrud.

Restaurering

Realdania By & Byg restaurerede ejendommen i 2006-2007 efter overtagelse af huset i oktober 2005.

Arbejdet på det fredede hus var fokuseret på at tilbageføre ejendommen til det oprindelige udtryk samt en række umiddelbare og nødvendige istandsættelsesarbejder for at sikre huset for fremtiden.

Husets konstruktion og Jacobsens eksperimenter med materialer medvirkede til, at huset trængte til en gennemgribende restaurering, og arbejdet har bl.a. omfattet yder- og kældervægge, omfangsdræn, lyskasser, drivhus, tag, skorstene, ovenlys, tagterrasse, værn og trappeløb, lofter, gulve, trapper, balustre, baderum, køkken og kontor.

Så meget af det originale materiale som muligt er bevaret, og huset rummer endnu en stor mængde af de detaljer, som Jacobsen er kendt for at implementere i sine projekter.