x

ARoS får nyt himmelrum

Pressemeddelelse 21. december 2005

På taget af ARoS Aarhus Kunstmuseum, 40 meter over byen, udfoldes et nyt enestående tagbyrum med titlen ”Himmelrummet”. Internationalt fremtrædende arkitekter og kunstnere vil blive indbudt til at udvikle det store tagareal, så det virkeliggør museets hovedkoncept ’fra helvede til himmel’. Bag tiltaget står kunstmuseet ARoS og Fonden Realdania.

Det er ambitionen med ’Himmelrummet’ at skabe en hidtil uset kunstnerisk oplevelse og seværdighed, som kan underbygge ARoS’ erklærede mål om at være kendt og værdsat både nationalt og internationalt.

I krydsfeltet mellem arkitektur og kunst vil der blive skabt et nyt oplevelsesmættet himmelrum på toppen af bygningen. Dermed er forbindelsen mellem himmel og helvede fuldendt – det sidste i form af udstillingskonceptet ”De 9 rum” på museets nederste etage med kunstnere som Bill Viola og, James Turrell, Tony Oursler og senest Pipilotti Rist.

Museumsdirektør Jens Erik Sørensen, ARoS, udtaler: ”Vi er fantastisk glade for, at Realdania har fundet tagprojektet støtteværdigt. Siden Schmidt, Hammer & Lassen vandt arkitektkonkurrencen i 1997, har ARoS’ tag ligget og ventet på at blive til et kunstværk. Det sker nu, hvor den kunstneriske dimension i arkitekturen for alvor sættes i spil med etableringen af et rekreativt himmelrum. Med sin omfattende donation har Realdania gjort det muligt for ARoS at realisere en vision om at skabe et i international målestok unikt projekt; et projekt, der forener panoramaudsigten fra taget over by og bugt med en enestående kunstnerisk-arkitektonisk dimension”.

Fonden Realdania betaler Himmelrummet indenfor en budgetramme på 30 mio. kr. Det er en investering, der skal ses som en kvalificering af den samlede bygning. Herved forøges også værdien af de 308 mio. kr., der allerede er investeret i at give Århus et kunstmuseum i international klasse.

”Himmelrummet på ARoS er tænkt som et udfordrende bidrag til forståelsen af, hvordan vi i det 21. århundrede sammentænker arkitekturen og kunsten med sigte på at gøre de fysiske omgivelser mere oplevelsesrige og aktiverende for vores sanseapparat”, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania og tilføjer: ”ARoS' placering centralt i Århus giver en enestående mulighed for at skabe et tagbyrum, der afslører ellers uopdagede dimensioner i relationen mellem byen, bugten og himmelrummet.”

Ønsket om at udnytte tagarealets muligheder opstod allerede, mens arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen bearbejdede deres vinderprojekt til museumsbygningen. Tagkonstruktion blev derfor af bygherren Århus Kommune på forhånd forstærket for at fremtidssikre en senere realisering af et egentligt tagbyrum. Med aftalen mellem ARoS og Realdania er økonomien kommet på plads, og når tagbyrummet står klar i 2007 vil det forstærke museets gæsters oplevelse af huset som en fuldendt helhed.

Kunstnerne og arkitekterne, der skal stå for projektet vil blive udpeget af en styregruppe bestående af repræsentanter fra ARoS, Århus Kommune og Realdania.

Yderligere oplysninger
Museumsdirektør Jens Erik Sørensen, ARoS Aarhus Kunstmuseum, 8730 6618
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, 7011 6666