x

Fra slægtsgård til kulturoase

Pressemeddelelse 6. juli 2010

En af Danmarks bedst bevarede bondegårde, Askhøj på Fyn, får nyt liv som kulturhistorisk refugium, selskabs- og konferencelokale. Med støtte fra Realdania bliver sidste etape af en omfattende restaurering nu gjort færdig, og samtidig får staldbygningerne nye og tidssvarende funktioner.

I Brændekilde midt på Fyn ligger gården Askhøj, der siden 1787 og gennem otte generationer har været slægtsgård. Mens de fleste andre landbrugsejendomme over tiden har fået revet mange af sine bygninger ned, står Askhøj tilbage med stort set alle bygninger intakte.  Her finder man både flere sulelade typer, lerklinede vægge, sent bindingsværk og grundmuret andelstids-byggeri.

Nu skal den fredede slægtsgård, hvis ældste bygninger kan dateres helt tilbage til senmiddelalderen, have nyt liv som kulturoase. Svinestalden bliver indrettet med tre kulturhistoriske refugier - enkle ferielejligheder til udlejning – og i ko- og hestestalden bliver der etableret selskabs- og konferencelokale med tilhørende faciliteter.

Askhøj har siden 2004 gennemgået en omfattende restaurering. Med støtte fra Realdania bliver restaureringen af gården nu fuldført, og samtidig får staldbygningerne nye og tidssvarende funktioner. Alle indretninger udføres med største respekt for bygningernes oprindelige indretning, byggematerialer og udtryk.

På længere sigt er det tanken, at også gårdens øvrige produktionsbygninger kommer til at indgå i et mere udadvendt kulturmiljø – blandt andet skal der indrettes gårdbutik i den tidligere hesteomgang, og den nyeste sulelade skal bruges til udstillinger og julemarked med videre.

På den måde kommer Askhøj fremover til at danne rammen om tidssvarende og kulturelle aktiviteter. Samtidig får offentligheden adgang til gårdens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.