x

Grosserens villa i nr. 40 ligger som kronen på værket i området omkring Bakkekammen i Holbæk – et område, der i dag står som arnestedet for bevægelsen Bedre Byggeskik. Ejendommen og det store haveanlæg fra 1917 regnes for et af periodens og ikke mindst arkitekten Ivar Bentsens hovedværker. Realdania By & Byg erhvervede ejendommen, der er fredet, for at sikre huset for eftertiden som et enestående eksempel fra bevægelsen Bedre Byggeskik, der blev en forløber for modernismen.

Da en gruppe arkitekter og bygmestre med arkitekten Ivar Bentsen i spidsen i 1915 tog initiativ til en helt ny retning for dansk arkitektur, skulle tiltaget vise sig at få overordentlig stor betydning for dansk byggeri. Gruppen ønskede at højne bygningskulturen, og de stiftede den landsdækkende forening ”Bedre Byggeskik”, der skulle arbejde for at bygge enkelt, fornuftigt og i god kvalitet med en klar sammenhæng mellem indretning, materialevalg og udseende. En sådan bygning er netop ejendommen på Bakkekammen 40 i Holbæk, der er tegnet af arkitekt Ivar Bentsen og opført i 1917. I såvel fremtoning som udførelse udgør ejendommen et af landets fornemste eksempler på arkitekturretningen Bedre Byggeskik.


Læs mere om tiden og stilen

Bakkekammen 40 står utroligt velbevaret, og både hus og have er i dag fredet. Siden opførelsen i 1917 og frem til Realdania By & Bygs overtagelse 100 år efter, har huset været i samme families eje.

Fyldingsdøre, Meissen-porcelænsfliser, snedkerskabe, historicistiske malingslag og indretning er således ikke blot en autentisk oplevelse af arkitekt Ivar Bentsens vision, men også et udtryk for resultatet af kvalitet og godt håndværk, som netop var omdrejningspunktet i Bedre Byggeskik-ideologien. Huset er samtidig en del af hele det villakvarter, som blev formuleret og i høj grad bebygget med huse tegnet af og tænkt af Ivar Bentsen og kollegaen Marius Pedersen.

Bakkekammen 40 er opført af og til en af byens spidser, grosserer Julius Mortensen. Huset med have og udhuse er et enestående eksempel på det villabyggeri, som pågik omkring århundredeskiftet, hvor borgerskabet rykkede ud af byen til grønnere områder. Husets indretning og planløsning fortæller samtidig historien om det sociale hierarki og den hverdag, som prægede livet og samfundet frem til tiden omkring 1. verdenskrig.

Læs mere om Realdania By & Byg

Ejendommen

Ejendommen er opført i svinget mellem Bakkekammen og Møllevangen på vejens højeste punkt på en 5.000 m2 stor og meget sirligt anlagt have, som i dag er fredet. 

Bag en lille grusbelagt forplads med stynede træer troner selve hovedbygningen: monumental, helstøbt og gedigen. Hele anlægget fremstår symmetrisk med garage, staldbygning og vognport til den ene side og et mindre havehus til den anden side. På begge sider er der lukket af med et hvidt stakit med indgang til haven på den ene side og indgang til gården på den anden side. Alle bygninger er opført i blank mur med trukket fuge mellem de gule teglsten, og tagene er lagt med røde falstagsten.

Indvendigt har huset alle karakteristika af en borgerlig villa: en stor hall med trappe til første sal, herreværelse, stue, spisestue, anretterrum, køkken med fadebur, tjeneste- eller køkkentrappe, billardstue, to badeværelser, fire soveværelser og værelse til husbestyrerinden. Kælderen er indrettet med et væld af rum til forråd, opbevaring, vasketøj samt værelse til tyende. 

Arkitekt Ivar Bentsen

Arkitekt Ivar Bentsen (1876-1943) var søn af bygmester Andreas Bentsen, og uddannet i årene 1899-1902 på Kunstakademiet i København, hvor han var professor fra 1923-40.

I 1911 opførte Bentsen sin egen tegnestue i kvarteret omkring Bakkekammen. Fire år efter tog han sammen med arkitekt Marius Pedersen og konservator Harald Munk initiativ til en Bygmesterskole i Holbæk, hvor håndværkere kunne lære at tegne og bygge danske huse efter den danske tradition. I de følgende årtier stod Ivar Bentsen og Marius Pedersen bag størstedelen af nybyggeriet på Bakkekammen, herunder også ejendommen nr. 40, som regnes for at være et hovedværk blandt Ivar Bentsens bidrag til Bedre Byggeskik-perioden.

Ivar Bentsen var internationalt orienteret og skabte med en forenkling og rationalitet i det anonyme erhvervs- og boligbyggeri et nyt grundlag for arkitektur og bebyggelse; et grundlag, som tilgodeså en menneskelig dimension, og som havde dansk håndværkstradition som forudsætning. Hans byggerier, hans engagement i samfundsdebatten og hans pædagogiske virke prægede mange arkitekters arbejde i et halvt århundrede.