x

Baldersbæks herligheder stråler igen

Pressemeddelelse 6. juni 2014

Restaureringen af lystanlægget ved Københavnerplantagen Baldersbæk ved Hovbo i Vestjylland er nu afsluttet og indvies lørdag den 14. juni. Projektet har skabt større sammenhæng mellem anlægget omkring villaen og de omgivende fredede naturområder, sikret skulpturer og statuer mod forfald og der er udarbejdet en tidssvarende formidling af Baldersbæks historiske baggrund og af den særprægede natur.

I 2010 startede projektet med restaureringen af lystanlægget ved Baldersbæk og formidlingen af københavnerplantagerne i Vestjylland. I den mellemliggende periode er der renset damme op, fældet træer, krat og buske, reetableret stier, restaureret springvand, statuer med mere En lille informationshytte er blevet opført og hele projektet er blevet formidlet bredt. 

”Det har været et spændende, lærerigt og interessant projekt, som vi synes, det er lykkedes at komme godt i mål med – ikke mindst på grund af den opbakning vi har modtaget fra såvel myndigheder, familien, de finansierende fonde og lokalbefolkningen. Alle har engageret sig i projektet på enhver tænkelig måde,” siger formanden for projektet, Holger Grumme.

Glemt historie om hedens tilplantning og de fremsynede københavnere

Et af formålene med projektet var at gøre det fredede naturområde, stedets skulpturer og statuer til et større aktiv for egnen, ligesom restaureringen skulle bidrage til større forståelse for egnens traditionelle styrker og værdier.

Det har været et spændende og lærerigt projekt, som vi synes, det er lykkedes at komme godt i mål med – ikke mindst på grund af den opbakning vi har modtaget.

Formanden for projektet, Holger Grumme.


I slutningen af 1800-tallet anlagde velhavende mennesker en række plantager på den jyske hede. De ville sammen med Hedeselskabet gøre en indsats for fædrelandet ved at opdyrke de magre hedejorde, ændre kulturlandskabet, skabe nye arbejdspladser og rekreative områder.

Baldersbæk er et eksempel herpå. Den blev anlagt af Holger Petersen, som var en af og initiativtagerne til københavner-plantagerne i 1890’erne. Han opførte en stor villa, i folkemunde kaldet ”Slottet”, med et haveanlæg, som stod færdigt i 1910. Slottet blev opført med Bernhard og Valdemar Ingemann som arkitekter og ligger i et meget smukt naturområde. Hele anlægget blev formet af landets førende havearkitekt, Erstad-Jørgensen, med opstemmede damme, stier, hytter, statuer og springvand.

Holger Petersen fik billedhuggeren Anders Bundgård til at udføre en række skulpturer til Baldersbæk bl.a ”Treherredsstenen”, som blev opstillet på en ø midt i Holmeå. Desuden lod Holger Petersen Bundgård udføre flere springvand til parken.

”Det er ukendt for mange, at nogle af de velstillede københavnere, der bidrog til at opdyrke heden også valgte at slå sig ned der. Baldersbæk er et fornemt eksempel på en sådan københavner-plantage. Vi er glade for ,at den nu har fået et løft, så de landskabsarkitektoniske værdier bevares og bliver gjort tilgængelige for en stor offentlighed,” siger programchef Christian Andersen, Realdania.

Realdania har sammen med en række andre fonde og kommuner finansieret restaureringen, som de sidste to år er blevet fulgt og filmet af Danmarks Radio. De vil senere bringe en række tv-programmer om kampen for at få den jyske hede plantet til, som en række københavnere engagerede sig i ikke blot økonomisk, men også personligt.

”Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove” vil den 14. juni overdrage det færdige projekt til Holger Petersens Fond, ejeren af Baldersbæk. I den anledning er Holger Petersens Fond vært ved et festligt arrangement på Baldersbæk hvor alle interesserede er velkommen.

Det har været et spændende og lærerigt projekt, som vi synes, det er lykkedes at komme godt i mål med – ikke mindst på grund af den opbakning vi har modtaget.

Formanden for projektet, Holger Grumme.

Det har været et spændende og lærerigt projekt, som vi synes, det er lykkedes at komme godt i mål med – ikke mindst på grund af den opbakning vi har modtaget.

Formanden for projektet, Holger Grumme.
Lørdag den 14. juni 2014 kl. 13.00 -17.00 – Baldersbækvej nr. 33, 6682 Hovborg.

Dagens program:
13.00 Velkomst på pladsen foran Baldersbæk
13.30 Velkomsttale ved Holger Petersens fond
Holger Grumme fortæller om tankerne bag projektet
13.50 Rundtur i den genoprettede park
15.30 Lettere traktement i haven
Overdragelse af projektet til Holger Petersens fond
16.30 Afslutning på receptionen ved musikalsk indslag af operasangerinde
Kirstine Bonde
Ejer af området er Holger Petersens fond.

Projektansvarlig
Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove.

Finansiering

Hele projektet har kostet knap tre mio. kr. Pengene er skaffet via LAG- midlerne fra kommunerne i Vejen, Varde og Billund. Desuden har Naturstyrelsen, 15. juni Fonden, Aage V. Jensens Fond, Friluftsrådet, Ole Kirks fond, Vejen Kommune og Realdania har bidraget.

Projektudførelse
Projektet er udført af Kirsten Lund-Andersens Tegnestue i Raadvad.

Restaureringen omfatter blandt andet:
• Stendyssen, treherredsstenen og statuen af Holger Petersen
• Springvandet ”Den lumske dreng”
• Oprensning af kilden og fire kunstige damme i området
• Rydning og beskæring af krat, buske og træer
• Retablering af stierne
• Opsætning af bænke
• Informationsmateriale