x

Københavner-plantage i Vestjylland bevares

Pressemeddelelse 5. november 2012

Lystanlægget i Baldersbæk Plantage bliver nu restaureret, så naturen og stedets særegne historie fremhæves. Restaureringen er tiltrængt, for anlægget, der blev anlagt i 1910, er forfaldent. Smuk natur, springvandet, statuerne og det lille lystslot er noget af det, som har fået lokale borgere, Realdania og Naturstyrelsen til at samle sig om en restaurering.

Omkring år 1900 ville en flok velhavende københavnere opdyrke heden og gøre den mere frugtbar. Det blev til de såkaldte københavner-plantager, hvoraf Baldersbæk Plantage er en af de få, som er åben for offentligheden. Men lystanlægget er slidt, så nu er lokale ildsjæle fra ”Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove” gået i aktion.

”Det er trist, at stierne i Baldersbæk Plantage gror til, og at anlægget er i forfald. Vi vil gerne gøre det fredede naturområde, stedets skulpturer og statuer til et større aktiv for egnen. Det er desuden vores håb, at restaureringen vil bidrage til større forståelse for egnens traditionelle styrker og værdier,” siger formanden for projektet, Holger Grumme.

Bred støtte til restaureringen Lokale folk fra Starup og Hovborg trak i arbejdstøjet og har gennem ”Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove” opnået støtte fra mange sider. Heriblandt Realdania, 15. juni fonden, Naturstyrelsen, LAG-midler fra Vejen, Billund og Varde kommune som tilsammen har ydet et bidrag på tre mio. kr.

”Vi synes, at Baldersbæk Plantage på enestående vis kombinerer en smuk, fredet natur og et historisk lystanlæg. Samtidig er historien om københavner-plantagerne på den jyske hede en bemærkelsesværdig, men nok lidt overset del af Danmarkshistorien,” siger projektleder Christian Andersen, Realdania.   

Bedre information og et tv-program på DR2 Projektet rummer mere end selve restaureringen. Siden etableringen har både turister og lokale søgt til Baldersbæk Plantage og stedets Lystanlæg, men efter restaureringen vil de også kunne få bedre og mere information.

”Tanken med projektet er at give lokalbefolkningen og turister lyst til at lære det bedre at kende. Restaureringen og en øget formidling skal være med til at informere om områdets herlighedsværdier,” siger projektets formand, Holger Grumme.

Det er også lykkedes for foreningen og de lokale ildsjæle at få Danmark Radio til at formidle projektet. DR2 følger restaureringen og vil senere bringe en række tv-programmer om de rige københavneres kamp for at få den jyske hede plantet til.

FAKTA

Projektansvarlig
Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove.

Ejerne af området er Holger Petersens Fond.

Finansiering Hele projektet er budgetteret til knap tre mio. kr. Pengene er skaffet via LAG- midlerne fra kommunerne i Vejen, Varde og Billund. Desuden har Naturstyrelsen, 15. juni Fonden og Realdania bidraget. Sidstnævnte med mere end en tredjedel af projektets omkostninger.

Projektet udføres af Kirsten Lund-Andersens Tegnestue i Raadvad.

Restaureringen omfatter blandt andet: 

• Stendyssen, treherredsstenen og statuen af Holger Petersen sættes i stand
• Springvandet ”Den lumske dreng” restaureres
• Kilden og fire kunstige damme i området oprenses
• Krat og buske ryddes og beskæres
• Stierne reetableres
• Opsætning af bænke
• Informationsmateriale opsættes

Historien
Omkring år 1900 anlagde velhavende mennesker en række plantager på den jyske hede. De ville sammen med Hedeselskabet gøre en indsats for fædrelandet, skabe nye arbejdspladser, ændre kulturlandskabet og give sig selv en række herlighedsværdier.

Baldersbæk er et eksempel herpå. Den blev anlagt af Holger Petersen, som var idémand og initiativtager til københavner-plantagerne i 1890’erne. Han lod opføre ”Slottet” og anlagde en lystskov i 1910. Slottet blev opført med Bernhard- og Valdemar Ingemann som arkitekter og ligger i et meget smukt naturområde. Hele anlægget blev formet af landets førende havearkitekt, Erstad-Jørgensen, med opstemmede damme, stier, hytter, statuer og springvand. Hele anlægget var præget af nyromantikken.

Holger Petersen fik billedhuggeren Anders Bundgård til at udføre en række skulpturer til Baldersbæk. Således fik Bundgård til opgave i 1913 at opstille ”Treherredsstenen” på en ø midt i Holmeå. Desuden lod Holger Petersen Bundgård udføre flere springvand til parken.

En anden unik ting, man møder i plantagen, er en række sandstens-skulpturer, der stammer fra Børsen i København. Da Holger Petersen finansierede restaureringen af Børsen, fik han disse originale sandsten med til Baldersbæk.

Selve arbejdet påbegyndes torsdag den 8. november med pressemøde kl. 10.00 Mødestedet er parkeringspladsen i Baldersbæk. Her vil den lokale arbejdsgruppe vise rundt i området og fortælle om projektet og de forskellige delelementer i plantagen.