x

Banegårdspladsen som attraktivt byrum

Ballerup får ny banegårdsplads. Fra 2018 vil alle, der ankommer til Ballerup, opleve en ny velkomst til byen, og borgere og besøgende får et dejligt byrum til ophold og aktivitet. Samtidig er projektet med til at kickstarte en større udvikling af Ballerup Bymidte over de kommende år, som blandt andet også skal være med til at tiltrække nye investeringer til forstadsområdet.

Formålet med at reducere busterminalen i Ballerup er at skabe et bæredygtigt stationscenter i forstaden, der opleves attraktivt for besøgende, borgerne og de handlende, og som samtidig skaber rammerne for fortætning med centralt placerede boliger.
Projektet er et led i vores kampagne Kickstart Forstaden Version 2.0, som har fokus på at skabe en bæredygtig udvikling af forstæderne gennem en række konkrete, fysiske eksempelprojekter. Ballerup er en af i alt tre kommuner, der har opnået støtte fra os til at realisere et Kickstart-projekt.

Fra busterminal til byrum

Bane­gårdspladsen er i dag én stor busterminal. Fremover vil pladsen både rumme busterminalen og et attraktivt byrum med plads til ophold og aktivitet. Som første resultat af kickstarten kommer der også en ny bygning på pladsen, som efter planen skal rumme almene boliger, café og butikker (bygningen indgik ikke i arkitektkonkurrencen). Den nye udformning af banegårdspladsen vil både skabe bedre forbindelse mellem stationen og butiksstrøget i Ballerup, Centrumgaden, og med mulighederne for at bruge pladsen som opholds- og mødested vil den nye banegårdsplads medvirke til at gøre hele bymidten mere attraktiv og tryg. 

SLA A/S skal sammen med Holscher Nordberg Architects A/S og Atkins Danmark A/S være kommunens rådgivere på at realisere den nye plads.

Fortætning af bymidten

Projektet bygger på en forundersøgelse, der gav et bud på, hvordan busterminalen, der i dag kræver meget plads, kan omdannes til en mere kompakt terminal. Det areal, der frigøres, kan blive et attraktivt byrum og skabe en bedre forbindelse mellem stationen og gågaden. Der skabes samtidig plads til fortætning i bymidten i form af byggerier til boliger, café mv. 

Du finder forundersøgelsen nederst på siden.