x

Fra busterminal til byrum

Banegårdspladsen var før omdannelsen én stor busterminal. Projektet har skabt plads til både at rumme busterminal og et byrum med plads til ophold og aktivitet. 

Udformningen af Banegårdspladsen har medført bedre forbindelse mellem stationen og butiksstrøget i Ballerup, Centrumgaden, og med mulighederne for at bruge pladsen som opholds- og mødested er Banegårdspladsen med til at gøre hele bymidten mere attraktiv og tryg. 

Fortætning af bymidten

Projektet byggede på en forundersøgelse, der gav et bud på, hvordan busterminalen, der tidligere krævede meget plads, kunne omdannes til en mere kompakt terminal. Det areal, der blev frigjort, kunne skabe plads til et attraktivt byrum og en bedre forbindelse mellem stationen og gågaden. Der blev samtidig skabt plads til fortætning i bymidten i form af byggerier til boliger, café m.v. 

Du finder forundersøgelsen nederst på siden.

Ny velkomst til byen

Fremover vil alle, der ankommer til Ballerup, opleve en velkomst til byen, hvor borgere og besøgende har fået et dejligt byrum til ophold og aktivitet.

Byrummet er udført med en lys belægning, der er støbt på stedet, bede med store træer og underplantninger, specialdesignede bænke, kunstbelysning og en vandkunst, der springer lige op af belægningen. 

Projektet er tegnet at landskabsarkitektfirmaet SLA, der i 2016 vandt konkurrencen. SLA har lagt stor vægt på at skabe et smukt ’gulv’, hvor de mange, store træer – både på pladsen og i busterminalen – bidrager til en grønnere bymidte

Som første resultat af kickstarten er der også blevet opført en ny bygning på pladsen, som rummer almene boliger, café og butikker (bygningen indgik ikke i arkitektkonkurrencen). 

Kickstart Forstaden Version 2.0

Projektet er støttet gennem vores kampagne Kickstart Forstaden Version 2.0, som har fokus på at skabe en bæredygtig udvikling af forstæderne gennem en række konkrete, fysiske eksempelprojekter. Ballerup er en af i alt tre kommuner, der har opnået støtte fra os til at realisere et Kickstart-projekt.

Kickstart Forstaden Version 2.0