x

Fra busterminal til byrum

Banegårdspladsen var før omdannelsen én stor busterminal. Projektet har indebåret at få skabt plads til både at rumme busterminal og ét byrum med plads til ophold og aktivitet. 

Den nye udformning af Banegårdspladsen skaber bedre forbindelse mellem stationen og butiksstrøget i Ballerup, Centrumgaden, og med mulighederne for at bruge pladsen som opholds- og mødested er den nye banegårdsplads medvirkende til at gøre hele bymidten mere attraktiv og tryg. 

Fortætning af bymidten

Projektet byggede på en forundersøgelse, der gav et bud på, hvordan busterminalen, der tidligere krævede meget plads, kunne omdannes til en mere kompakt terminal. Det areal, der blev frigjort, kunne skabe plads til et attraktivt byrum og en bedre forbindelse mellem stationen og gågaden. Der skabes samtidig plads til fortætning i bymidten i form af byggerier til boliger, café m.v. 

Du finder forundersøgelsen nederst på siden.

Ny velkomst til byen

Fremover vil alle, der ankommer til Ballerup, opleve en helt ny velkomst til byen, og borgere og besøgende har fået et dejligt byrum til ophold og aktivitet.

Det nye byrum er udført med en lys belægning, der er støbt på stedet, bede med store træer og underplantninger, specialdesignede bænke, kunstbelysning og en vandkunst, der springer lige op af belægningen. 

Projektet er tegnet at landskabsarkitektfirmaet SLA, der i 2016 vandt konkurrencen. SLA har lagt stor vægt på at skabe et smukt ’gulv’, hvor de mange, store træer – både på pladsen og i busterminalen – bidrager til en grønnere bymidte

Som første resultat af kickstarten er der også blevet opført en ny bygning på pladsen, som rummer almene boliger, café og butikker (bygningen indgik ikke i arkitektkonkurrencen). 

Kickstart Forstaden Version 2.0

Projektet er støttet gennem vores kampagne Kickstart Forstaden Version 2.0, som har fokus på at skabe en bæredygtig udvikling af forstæderne gennem en række konkrete, fysiske eksempelprojekter. Ballerup er en af i alt tre kommuner, der har opnået støtte fra os til at realisere et Kickstart-projekt.

Læs mere om Kickstart Forstaden Version 2.0