x

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på hele kloden. Disse verdensmål, kaldet Sustainable Development Goals (SDG's), består af i alt 169 globale delmål, med det fælles overordnede mål at afskaffe sult og fattigdom, samt sikre lighed, fred, stabilitet og en miljømæssig bæredygtig udvikling. Alle 193 medlemslande, og dermed også Danmark, har forpligtet sig til at arbejde for at indfri disse mål.

Men alle lande er forskellige, har forskellige udfordringer på forskellige niveauer. For at man kan arbejde med så overordnede og globale mål på nationalt plan i Danmark, er man derfor nødt til at supplere målene med noget der giver mening i en dansk kontekst. Skal man vide om udviklingen går den rigtige vej, må man samtidig finde et nulpunkt at måle ud fra - det er det man kalder en baseline. Derfor har det danske 2030-panel, der rådgiver Folketinget tværpolitiske udvalg for FNs Verdensmål, taget initiativ til at få udviklet en dansk baseline for verdensmålene. 2030-panelet består af repræsentanter fra en række interesseorganisationer, videninstitutioner, fonde, virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Vi støtter projektet sammen med Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden.

Fra verdensmål til vores mål 

Baseline-projektet skal udfolde de 17 verdensmål og 169 delmål i en dansk sammenhæng. Det skal give danske beslutningstagere en række pejlemærker for udviklingen og blive til et redskab, der gør det muligt at prioriterer indsatsen herhjemme.

Danmarks statistik er et ankerpunkt i projektet og udviklingen af indikatorer. Ambitionen er dog samtidig at gøre verdensmålene til vores allesammens mål gennem projektet. Alle interesserede danskere får derfor mulighed for at komme med deres input til de danske verdensmålsindikatorer gennem projektet. Det sker gennem events, workshops og på nettet i løbet af 2020. 

Resultatet af Baseline-projektet er klar i sommeren 2020. Hvis du vil vide mere om projektet kan du følger med på Danmarks Statistiks hjemmeside for verdensmålene.

Danmarks Statistik

 

Baseline for mål 11 - et pilotprojekt

Baseline-projektet starter ikke på helt blankt papir. I 2018 støttede vi et pilotprojekt, der afdækkede et enkelt mål - i første omgang mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Projektet har opstillet en række indikatorer for hvert delmål under mål 11, og viser udviklingen i Danmark i de seneste år inden for hver indikator. Dermed har vi en øjeblikkelig status for, hvordan det går med at opfylde dette mål, og man kan følge udviklingen fremadrettet. PIlotprojektets resultater blev præsenteret i januar 2019.

Pilotprojektet "Baseline for Verdensmålene" er udført af Dansk Arkitektur Center og Rambøll Management Consulting, med hjælp fra Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik. Vi støttede pilotprojektet sammen med Rambøll Fonden.

 

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}