x

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på hele kloden. Disse verdensmål, kaldet Sustainable Development Goals (SDG's), består af i alt 169 globale delmål, med det fælles overordnede mål at afskaffe sult og fattigdom, samt sikre lighed, fred, stabilitet og en miljømæssig bæredygtig udvikling. Alle 193 medlemslande, og dermed også Danmark, har forpligtet sig til at arbejde for at indfri disse mål.

Men alle lande er forskellige, har forskellige udfordringer på forskellige niveauer. For at man kan arbejde med så overordnede og globale mål på nationalt plan i Danmark, er man derfor nødt til at supplere målene med noget der giver mening i en dansk kontekst. Skal man vide om udviklingen går den rigtige vej, må man samtidig finde et nulpunkt at måle ud fra - det er det vi kalder en baseline.

Baseline for mål 11 - pilotprojekt

Med 17 verdensmål, der dækker et bredt felt af områder, og i 169 delmål under dem, er det en stor opgave at opbygge en dansk baseline. Derfor har første skridt været et pilotprojekt, der afdækker et enkelt mål - i første omgang mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Projektet har opstillet en række indikatorer for hvert delmål under mål 11, og viser udviklingen i Danmark i de seneste år inden for hver indikator. Dermed har vi en øjeblikkelig status for hvordan det går med at opfylde målene, og man kan følge udviklingen fremadrettet. Det gør det til et godt godt redskab for at prioritere de politiske indsatser, og se hvor det er vigtigt at sætte ind.

Det første baseline-projekt blev præsenteret i januar 2019.

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Samarbejdspartnere

Arbejdet med at udvikle en baseline for verdensmålene sker på initiativ af 2030-panelet for at understøtte 2030-netværket. 2030-netværket er Folketingets tværpolitiske netværk, der arbejder med verdensmålene. De har nedsat 2030-panelet, som består af repræsentanter fra en række interesseorganisationer, videninstitutioner, fonde, virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Projektet "Baseline for Verdensmålene" er udført af Dansk Arkitektur Center og Rambøll Management Consulting, med hjælp fra Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik.

Sammen med Rambøll Fonden har vi støttet projektet økonomisk.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}