x

På vej mod Verdensmålene

Rapport

Udgivelsesdato
25. marts 2022

Sideantal
40 sider

Forfatter(e)
Thomas Gringer Jakobsen
Marie Louise Trier Marcussen
Anders Seneca Bang
Sophie Rytter Skjoldager
Thomas Ravn-Pedersen

Download

En kort fortælling om, hvad FN’s 17 Verdensmål går ud på, og hvor langt vi er nået i Danmark og internationalt.

Verdensmålene blev vedtaget af alle verdens lande i 2015, og de sætter retning for, hvordan verden skal udvikle sig frem mod 2030. 

Kort sagt skal vi afskaffe ekstrem fattigdom, mindske ulighed og bremse klimaforandringerne. Målene er globale, og de gælder således både ude i verden og herhjemme.

I 2020 blev der på baggrund af 6.000 inputs fra borgere, virksomheder, civilsamfund, myndigheder og vidensinstitutioner identificeret 197 danske målepunkter gennem projektet ‘Vores Mål’, der giver en indikation af, om Danmark flytter sig tættere på eller længere væk fra Verdensmålene.

Projektet blev sat i søen af det uafhængige 2030-panel, som er nedsat af Folketinget. Danmarks Statistik har drevet projektet og sikret målepunkternes kvalitet og validitet. På baggrund af det store arbejde har Verdens Bedste Nyheder lavet denne udgivelse. 

Her får du et kort overblik over nogle af de vigtigste tendenser for Verdensmålene i Danmark og globalt.