x

Bedre viden om indeklima

Med projektet BE READY er målet at øge videngrundlaget omkring de sundhedsmæssige og indeklimatiske konsekvenser i forbindelse med en renovering af boligmassen. Projektet udarbejdes af en tværfaglig forskergruppe ledet af professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Projektet BE READY, der både består af kvalitative og kvantitative undersøgelser, omfatter almene boliger i henholdsvis Trigeparken ved Aarhus og Højstrupparken i Odense samt private rækkehuse i Gladsaxe. De tre boligbebyggelser er opført i forskellige årtier og repræsenterer et udsnit af de bygningstypologier, der typisk står overfor en energirenovering.

Projektets samlede resultater vil bidrage med unik viden om indeklimatiske konsekvenser af energirenovering og adfærd, og munde ud i en række anbefalinger til, hvordan man bedst tager hånd om indeklimaet i forbindelse med energirenoveringer, således at beboerne opnår et sundt indeklima. 

Tre undersøgelser igangsat rundt om i landet

Undersøgelsen af Trigeparken ved Aarhus omfatter kvantitative før-målinger i 80 boliger og 8 kvalitative interviews. Selve renoveringsprocessen afventes og de efterfølgende efter-målinger forventes færdige ultimo 2019. Vi støtter projektet med 2 mio. kr., mens Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bidrager med det resterende beløb på 1 mio. kr. 

I Gladsaxe er der udarbejdet kvantitative før-målinger af 30 private rækkehuse og en håndfuld kvalitative interviews. Vi støtter projektet med 500.000 mens Gladsaxe Kommune ligeledes bidrager med 500.000. Undersøgelsen løber fra 2016 og forventes afsluttet ultimo 2017.

Undersøgelsen i Højstrupparken i Odense er endnu ikke påbegyndt, men det forventes at op mod 300 boliger undersøges. Vi støtter projektet med 3 mio. kr. 

Et godt indeklima

Projektet er støttet igennem vores filantropiske initiativ Et godt indeklima, som blandt andet har fokus på at opprioritere indeklima, så det sidestilles med energioptimering både i renovering og nybyggeri. Det kan du se mere om her: 

Et godt indeklima