x

Dårligt indeklima har negative konsekvenser for indlæring, produktivitet og trivsel og fører hvert år til alvorlige sundhedsproblemer for mange danskere.

Filantropiske mål

Dette initiativ understøtter vores to filantropiske mål, om at:

Det vil vi Det vil vi
Det vil vi Vi arbejder på at understøtte udvikling af et godt indeklima. Vi vil medvirke til at sikre, at indeklima opprioriteres og sidestilles med energioptimering i renovering og nybyggeri via forskellige indsatser og eksperimenterende byggeri.

Dernæst er det et mål for os at skabe større opmærksomhed blandt boligejere om radon samt en række andre indeklimaparametre som støjgener, skimmelsvamp, manglende dagslys, partikler, afgasning fra materialer og andet, der påvirker vores helbred og dermed livskvalitet.

Endelig ønsker vi i særlig grad at medvirke til at skabe et godt indeklima, dér hvor børn møder indeklimaet i hverdagen, i hjemmet, i børneværelset og i skoler og andre institutioner.
Det vil vi