x

Færre og bedre boliger 

Forladte boliger er revet ned og i dag er der færre og bedre boliger i Birket. Den tidligere skole er ombygget til et kultur- og aktivitetshus for byens beboere, så selvom landsbyen har mistet sin skole, findes der stadig et meget aktivt liv i byen og oplandet, som nu har fået et nyt kulturhus. Den nu lukkede skole får således en ny funktion, der understreger, at der, på trods af befolkningsnedgang og centralisering, stadig er et aktivt liv i byen.

Mulighedernes Land 

Projekt ’Bedre boliger og nye mødesteder i Birket’ er en del af Mulighedernes Land som er et partnerskabsprojekt mellem os og Thisted Kommune. Med Mulighedernes Land ønsker vi at bidrage til at skabe en positiv udvikling i yderområderne i Danmark og projektet har derfor fokuseret på at styrke rammerne for bosætning og turisme ved at forbedre og nytænke de fysiske strukturers indhold, funktioner og udformning.

Kampagnen 'Mulighedernes Land'