x

Vision med ”Bedre Byrum” var at styrke og udvikle kvaliteten af de danske byrum af mange forskellige typer. Der blev udviklet en praksis for programmeringen og udformningen af byens rum og landskab, som kan øge menneskers glæde ved og brug af dem.

Inddragelse af mange interessenter i en ny praksis

Projekt "Bedre Byrum” gik ud på at udvikle en række projektforløb, der skulle inddrage danske kommuner, borgere, brugere samt faglig ekspertise i en ny praksis omkring programmering og udformning af byrum. Byernes størrelse og geografiske placering er underordnede – det vigtigste er, at det drejer sig om steder, hvor byens borgere færdes og opholder sig. Som faglige rådgivere havde Realdania arkitekterne Stig L. Andersson og Jan Gehl tilknyttet.

Et bedømmelsesudvalg vurderede, at syv projekter rummede noget særligt - enten i kraft af deres indholdsmæssige nytænkning eller anvisning af nye tilgange til at løse generelle problemstillinger på.

De fire projekter, som blev valgt ud og realiseret, er:

Drive-in til Ringe – vi tør godt: 

I Ringes bymidte blev der i november 2005 indviet en ny parkeringsplads på bagsiden af hovedgaden. Ringe ønskede ikke at smide bilerne på porten – man ville beholde dem og byde dem velkommen, men indrette p-pladserne, så der samtidig kunne være plads til mennesker og oplevelser. Man har derfor skabt en multifunktionel p-plads, som med sit materialevalg, installationer og organisering byder på en spændende pause og indbyder til oplevelser.

Hasle Bakker i Århus:

Hasle Bakker er placeret i det såkaldte Urban område lidt uden for Århus. Bakkerne udgøres af en million kubikmeter overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder. De tre bakker danner et attraktivt og rekreativt byrum, som er gjort tilgængeligt med anlæg af stier, p-pladser m.v. Bakkelandskabet kan være til glæde for såvel borgerne i området som for besøgende andre steder fra. Hasle Bakker blev indviet i december 2007. 

Mellemrummet i Hundested:

Formålet med projektet var at omdanne det åbne areal mellem Hundested by og godshavnen til et indbydende grønt område. Siden sommeren 2005 har man således kunnet gå, cykle eller bare slappe af i et varieret landskab med lave volde og lavninger, en sø og en lille udsigtsbakke. De mere aktive har mulighed for leg, grill, petanque, beachvolley, boldspil eller en omgang på skater-banen.

Øster Allé i København:

Øster Allé er blevet totalt ombygget. Kørebanen er flyttet til den modsatte side af vejen. Derved er der skabt plads til en bred promenade, som er med til at binde Fælledparken bedre sammen, og som samtidig kan bruges til mange formål. Der er også skabt plads til store og små arrangementer. Ved arrangementer i området kan der skabes plads til ekstra parkering. Desuden er bygget nye fortove og cykelstier, plantet nye træer, og belysningen er udskiftet.