x

I Ringes bymidte er der skabt en helt ny slags parkeringsplads på bagsiden af hovedgaden. Ringe ønskede ikke at smide bilerne på porten – man ville beholde dem og byde dem velkommen. P-pladserne blev indrettet, så der samtidig er plads til mennesker og oplevelser. 

I Ringe mener man at p-pladser ikke nødvendigvis skal være kedelige og grimme. Den omdannede p-plads er resultatet af, at man har eksperimenteret med forskellige materialer. Betonsten, aluminium, støbejernsfliser, rød asfalt, farvede lys og elektronisk informationstavle er de nye elementer i bybilledet i Ringe.

Til at gøre pladsens nye byliv attraktivt er der nedsat en ”pladsbestyrelse”. Her tilrettelægger en gruppe mennesker, med repræsentanter fra byens forskellige borgergrupper, den praktiske brug af pladsen og hjælper med at udvikle bylivet og arrangementer, der passer til pladsen.

I p-plads-projektet er der lagt vægt på at tænke leg og motion ind som element i den nye byplads. Der etableres en idrætsbane som, når bilerne er væk, kan bruges til boldspil og leg. Der er afskærmende net mod parkerede biler og redskabshus/klubhus. Idrætsforeningerne er repræsenteret i pladsbestyrelsen.

Hele projektet er blevet til ved omfattende borgerdeltagelse, hvor repræsentanter fra handelstandsforeningen, foreningsliv, naboer til pladsen, de unge og de ældre har haft indflydelse på den detaljerede indretning og drift af pladsen.

Bedre Byrum – kampagnen

Vi lancerede i sommeren 2002 kampagnen Bedre Byrum med tanke på at styrke udviklingen og kvaliteten af de danske byrum. Ambitionen var, at kampagnen skulle bidrage til at skabe levende og inspirerende byrum i landets kommuner ved at sætte en proces i gang, der højnede opmærksomheden omkring byrummets funktion – både fysisk og socialt. Kampagnen blev efterfulgt af en opfordring til landets kommuner om at komme med kreative bud på, hvordan de ville gribe en byrumsopgave an. Sammen med ”Mellemrummet i Hundested”, ”Hasle Bakker i Aarhus” og ”Øster Allè i København” er ”Drive-in til Ringe” blandt de projekter, som blev realiseret.

Kampagnen Bedre Byrum