x

Huset, der er beliggende i Kongens Lyngby, er tegnet af Bertel Udsen til sig selv og sin familie i 1956 og senere udvidet med en tegnestuefløj. I 2001 købte og restaurerede Realdania By & Byg huset for at bevare et unikt stykke arkitekturhistorie. Med sin arkitektur, bygningshåndværk, materialer og udformning er huset med til at levendegøre og formidle en vigtig del af den danske kulturarv.   

Med flere end 300 enfamiliehuse på CV’et er Bertel Udsen (1918-1992) en af de danske arkitekter, der har opført det største antal enfamiliehuse gennem tiden. Med sine arkitektoniske tanker og sin byggestil var han i 1950’erne og 1960’erne med til at vise helt nye veje for det danske enfamiliehus.Bertel Udsens tanker og ideer om åben plan, rummelighed, smidighed og oplevelsesrigdom skabte en ny form for kontakt mellem beboere i husene og mellem inde og ude. Udsen var en mester i at tilgodese mange behov på minimal plads, uden at udtrykket kom til at virke kompakt. Han skabte luft og plads ved at lade det ene rum glide over i det næste og ved at lade overgange mellem ude og inde flyde sammen. På den måde formåede han at skabe en organisk, åben og fleksibel arkitektur med godt lysindfald og kontakt til naturen.

I hans eget hus ses tydeligt Udsens inspiration fra den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright i kraft af den store åbne pejs, der står som husets centrale punkt. Samtidig ses i huset nogle af tidens strømninger som fx et stort børneværelse samt et åbent køkken-alrum. Som flere af tidens øvrige danske arkitekter var Bertel Udsen optaget af at skabe en arkitektur med stoflige og rustikke virkninger, og i sit eget hus anvendte han bl.a. materialer som synlige gule teglsten og træværk - både i mure, pejs og køkken og gennem husets disponering.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bygningsarv, byggeri og byudvikling

Bertel Udsen

Bertel Udsen (1918-1992) tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1943, og i 1956 oprettede han selvstændig praksis. Han foretog en lang række studierejser og lod sig inspirere af Frank Lloyd Wrights arkitektur i Staterne men også af den klassiske arkitektur fra middelhavsområdet og Fjernøsten.

Udsen bliver gerne kaldt "enfamiliehusets fader". Han nåede i sin levetid at tegne over 350 enfamiliehuse i Danmark samt en række andre værker, hvoraf flere er præmieret. Udsens idéer om åben plan, rummelighed og smidighed var med til at bane nye veje for enfamiliehuse i Danmark.

I huset på Bjælkevangen, som Udsen byggede til sig selv, opleves tydeligt hans inspiration fra Lloyd Wright i form af den store åbne pejs, der står som husets centrale punkt, hvorom de åbne rumligheder strækker sig. Samtidig ses i huset nogle af tidens strømninger i form af et stort børneværelse samt et åbent køkken-alrum. Udsens eget hjem kom således til at markere essensen af, hvad der senere skulle komme til at kendetegne parcelhuset.

Restaurering

Realdania By & Byg overtog huset fra Realdania i 2003. Realdania købte huset i 2001, og i 2003 restaurerede Kuben ejendommen. Erhvervelsen af Bertel Udsens hus skete for at sikre en lille, men væsentlig del af Danmarks arkitektoniske kulturarv og bevarelsen af dette tidstypiske og unikke miljø.

Som en del af restaureringen blev den tidligere tegnestuefløj indrettet som et selvstændigt lejemål med køkken, således at husene kan bruges individuelt. Derudover blev hele ejendommen gennemgået og nænsomt restaureret. Den største del af arbejdet var udbedring af taget, der på dette tidspunkt var kraftigt medtaget og trængte til hjælp.

Huset er i dag lejet ud til privat beboelse