x

Østerild besøgs- og driftscenter har fundet sin totalrådgiver

Pressemeddelelse 8. januar 2016

Arkitektfirmaet Cubo Arkitekter A/S endte som vinder af totalrådgiverkonkurrencen om opførelsen af et nyt besøgs- og driftscenter ved Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild.

Det er nu afgjort, hvilket forslag, der skal ligge til grund for opførelsen af et nyt besøgs- og driftscenter i Østerild.

Et enigt bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Thisted Kommune, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Naturstyrelsen, Vindmølleindustrien og Realdania har således udvalgt forslaget fra Cubo Arkitekter A/S som det forslag, besøgs- og driftscentret skal opføres efter. Cubo Arkitekter A/S er totalrådgiver og arkitekt sammen med ingeniørfirmaet Orbicon A/S samt landskabsarkitektfirmaet Møller & Grønborg A/S.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen fra Thisted Kommune udtaler:
- I Thisted Kommune sætter vi en ære i at tænke grønt og på den måde vise vej for andre. Vi har en ambitiøs klima- og energipolitik og sætter handling bag vores ord med opførelsen af centret i Østerild. Centret bygger på et stærkt og bredt samarbejde og kommer til at fremstå som både en turistattraktion og en arbejdsplads med mulighed for, at også uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan frembringe, udvikle og formidle ny viden om vindkraft. Derfor glæder jeg mig rigtig meget over, at vi nu er kommet et afgørende skridt tættere på at gøre centret i Østerild til virkelighed, udtaler Lene Kjelgaard Jensen.

Hos DTU er glæden ligeledes stor.
- Vi får adgang til nogle nye og attraktive faciliteter, som gør, at vi fremover kan stille nogle fleksible arbejdspladser til rådighed for vores medarbejdere og vindmølleindustrien. Dette vil forbedre rammerne og effektiviteten for vores og industriens arbejde på Testcenter Østerild, ligesom det vil medvirke til at sikre, at præsentationen af testcenter Østerild for så vidt angår bygninger svarer til anlæggets storhed. Det kan kun komme vores forskning og tilvejebringelsen af forskningsresultater til gode, ligesom det forbedrer industriens udviklingsmuligheder, siger viceinstitutdirektør, Peter Hjuler Jensen, DTU.

- Forslaget fra Cubo Arkitekter A/S rammer ambitionerne om et nationalt besøgs- og testcenter rigtig fint. Det nye center får form som en møllevinge og er designet, så det på én gang er enkelt og nyskabende. Det vil give optimale rammer for formidling af og forskning i grøn vindmølleenergi og for at drive selve centret. Det er en komplet løsning på et center, som kan blive et stort aktiv – både for forskere, vindmøllefabrikanter, Thisted Kommune, Naturstyrelsen og andre interessenter – og det understøtter Thisted Kommunes ambitiøse klima- og energipolitik. I centret vil man kunne formidle faglig viden om grøn energi på en engageret og inspirerende måde – både til specialister og turister, udtaler Stine Lea Jacobi, programchef hos Realdania.


Besøgs- og driftscentret i Østerild forventes at være færdigbygget i sommeren 2017. Projektet er finansieret af Realdania, DTU, Naturstyrelsen, Vindmølleindustrien og Thisted Kommune.

Pressemeddelelsen er udsendt af Thisted Kommune.