x

Udfordringer var en torn i øjet 

Igennem mange år fungerede Billeskov Herregård som hovedsæde og ramme om mange menneskers liv og arbejde. Med tiden blev jorden dog forpagtet ud, og folkeholdet og det daglige liv på gården forsvandt. Siden satte forfaldet ind. Herregårdsejeren så det som en torn i øjet, at han ikke kunne finde en løsning på udfordringerne. 

En omfattende istandsættelse 

De nedslidte og tomme bygninger gennemgik en omfattende istandsættelse. I hovedbygningen blev de pudsede vægge, lofter samt vinduer og døre sat i stand. Nye fyrretræsplanker blev lagt på gulvet og moderne tekniske installationer kom til. Der er opført en ny kontorlænge og vognporten er sat i stand og indrettet som konferencerum. 

Ny funktion som kursussted

I dag er alle lokalerne lejet ud på en langtidskontrakt til Falck, der bruger Billeskov som kursussted for deres medarbejdere. Der er ansat en oldfrue på fuld tid samt en håndfuld assistenter, som får den daglige drift til at glide. 

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård